Formació

ACTIC, com aconseguir l’acreditació oficial de competències digitals?

ACTIC són les sigles de l’acreditació de competències en tecnologies de l'informació i la comunicació de la Generalitat de Catalunya. Es tracta d’una acreditació oficial de les competències digitals, que certifica els coneixements i habilitats d’una persona en l'àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en situacions reals per a assolir objectius determinats.

  • ACTIC cursos
    Cursos Actic
Comparteix a:

Per tal d’aconseguir la certificació ACTIC, es realitza una prova per ordinador amb la qual s'avaluen, automàticament, les competència esmentades. Tot i que la prova és telemàtica, s’ha de realitzar a un centre col·laborador reconegut per la Generalitat, com és el cas de l’Escola Sant Gervasi AQP, per tal de garantir que es realitza en les condicions adequades. 

Després de realitzar la prova, les persones que la superen sastisfactòriament obtenen un certificat (bàsic, mitjà o avançat)- emès per la Generalitat de Catalunya - que els possibilita acreditar un determinat nivell (1, 2 o 3, respectivament) de competències en TIC davant de qualsevol empresa o administració. 

Per a què serveixen els certificats ACTIC?

Els certificats ACTIC es van posar en marxa fa ara 12 anys amb la finalitat d'impulsar i democratitzar l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicación (TIC) entre la població catalana, amb l’objectiu d’assolir una societat del coneixement inclusiva, dinàmica i competitiva. Així, el certificat ACTIC, permet demostrar el nivell de coneixement en tecnologies de la informació i la comunicació davant de qualsevol empresa o administració pública en tres nivells d’acreditació: bàsic, mitjà i avançat.

Aquests certificats constitueixen una valuosa eina que pot facilitar l'obtenció d'una feina, la promoció professional, l'accés a eines d’aprenentatge virtual o l'obtenció d'una certificació professional.

Des del seu llançament,  s'han dut a terme més de 150.000 proves i emès 100.000 certificats ACTIC.  Una altra dada curiosa és que, dues de cada tres persones que han obtingut l’ACTIC són dones.

Escola Sant Gervasi AQP, centre referent acreditacions ACTIC 

L’Escola Sant Gervasi AQP ofereix fins a deu cursos ACTIC amb diferents continguts per assolir les diferents certificacions que otorga la Generalitat de Catalunya. I és que, els entorns de treball a què es refereixen els continguts de l’ACTIC inclouen no solament els ordinadors personals clàssics, sinó el conjunt d'eines TIC com poden ser els telèfons mòbils, les tauletes o els sistemes de geolocalització, entre d’altres. 

En aquesta línia, els cursos ACTIC avaluen la competència digital de la persona i no les habilitats en l’ús de productes concrets (ja es tracti de maquinari o de programari). Incorpora el coneixement de conceptes essencials relatius a la societat de la informació, la societat en xarxa i la cultura digital.

L’Escola Sant Gervasi AQP ofereix fins a deu cursos ACTIC amb diferents continguts per assolir les diferents certificacions que otorga la Generalitat de Catalunya.

Un element fonamental que inclou són les bones pràctiques (orientades a l’eficiència, l’ergonomia, el medi ambient i el respecte als drets i al treball de les altres persones). L'ACTIC entén les competències digitals com unes capacitats genèriques a partir de les quals la persona pot aprendre constantment i adaptar-se de manera dinàmica a un entorn canviant.

Vols saber més sobre el nostre catàleg formatiu ACTIC