ESCOLA SANT GERVASI  COOPERATIVA AQP
 

Avís Legal i Política de Privacitat

 

Escola Sant Gervasi, sccl

 

AVÍS LEGAL

Dades d'identificació

ESCOLA SANT GERVASI, SCCL, és una empresa inscrita en Registre de Cooperatives de Barcelona, en el Núm. d'assentament 21 en el full 1244 del llibre d'inscripcions de societats cooperatives. El seu domicili és c/ Sabadell, 41 de Mollet del Vallès (08100); N.I.F. F08735714 Correu electrònic: santgervasi@santgervasi.org.

Vigència de la informació

L'accés a la pàgina web d’ESCOLA SANT GERVASI, SCCL, Àrea de qualificació professional i així mateix la informació relativa a qualsevol dels productes i/o serveis que aquesta conté comporta l'acceptació de les condicions contemplades en el present avís legal. De la mateixa manera, la informació continguda en aquestes pàgines és la vigent en l'actualitat després de l'última actualització realitzada. No obstant, la informació relativa a productes i/o serveis oferts en aquesta pàgina web és exclusivament orientativa i de cap manera vinculant.

Propietat intel·lectual o industrial

El contingut de la present pàgina web està protegit per la Llei de Propietat Industrial o Intel·lectual. Per tant els continguts, codis font, forma, disseny, pàgines, marques, noms comercials, logotips així com denominació de productes, aplicatius i eines són propietat d’ESCOLA SANT GERVASI,SCCL i la seva distribució, modificació, transmissió, còpia o qualsevol utilització dels mateixos ha de ser autoritzada expressament per ESCOLA SANT GERVASI, SCCL. Ha d'advertir-se que la infracció de les normes protectores de la propietat industrial o intel·lectual comporta, en el seu cas, a més de les possibles responsabilitats econòmiques, l'exigència de responsabilitats penals.

Responsabilitats

La informació continguda en aquesta pàgina web és la vigent en la data de la seva última actualització i no representa cap obligació contractual per ESCOLA SANT GERVASI, SCCL, sinó que s'exposa amb finalitat informativa i no constitueix una oferta de compra o venda de cap tipus de producte o servei.

ESCOLA SANT GERVASI,SCCL refusa qualsevol responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts de les seves pàgines web i es reserva el dret a actualitzar-los, eliminar-los, limitar-los o impedir l'accés, de manera temporal o definitiva sense necessitat d'avís previ. Tampoc es fa responsable sobre qualsevol informació no elaborada directament per l'organització i refusa, de manera especial, qualsevol responsabilitat sobre la informació continguda en les pàgines web a les que es té accés mitjançant enllaços (links).

Així mateix, ESCOLA SANT GERVASI, SCCL, no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir per l'ús d'ordinadors infectats amb virus informàtics, ni de les conseqüències derivades del mal funcionament del navegador (browser) o per l'ús de versions no actualitzades.

ESCOLA SANT GERVASI,SCCL: Tots els drets reservats.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Política de privacitat i de protecció de dades

S'informa als usuaris de la pàgina web, en compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, sobre la política de protecció de dades de caràcter personal amb la finalitat que aquests decideixen de forma expressa, lliure i voluntària si desitgen facilitar a aquesta entitat les seves dades personals que siguin necessàries i per això els són sol·licitades a la pàgina web per a la prestació dels productes i/o serveis dels que disposa ESCOLA SANT GERVASI, SCCL.

L'usuari haurà d'omplir els formularis amb dades verídiques, exactes, completes i actualitzades.

ESCOLA SANT GERVASI, SCCL ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigits a la legislació vigent de protecció de dades, instal·lant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i altres riscos possibles. Igualment, ESCOLA SANT GERVASI, SCCL s'obliga a complir l'obligació de secret respecte a les dades contingudes en el fitxer, establerta a la legislació de protecció de dades aplicable.

El registre de les dades personals aportades en cas de subscriure’s a través d’algun formulari implica, a més, l'acceptació voluntària per part seva en relació al tractament de les dades personals per part d’ESCOLA SANT GERVASI,SCCL per a la finalitat exclusiva de respondre a les seves consultes generals referents a la nostra organització i per tal de rebre informació vinculada a l’administració i gestió de les activitats formatives i mantenir-lo informat de possibles nous cursos de formació.

En qualsevol cas, l'usuari o persona que el representi podrà exercir en qualsevol moment el dret d'accés, rectificació, cancel·lació, i en el seu cas, oposició d'acord amb l'establert a la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals i la resta de normativa aplicable a l'efecte, dirigint una comunicació escrita a ESCOLA SANT GERVASI, SCCL amb adreça a Carretera Sabadell, 41 de Mollet del Vallès (08100), en la que s’acrediti la identitat de l’usuari, o posant-se en contacte a través del correu electrònic santgervasi@santgervasi.org.

ESCOLA SANT GERVASI, SCCL: Tots els drets reservats.