ESCOLA SANT GERVASI  COOPERATIVA AQP
 

Formació i Qualificació Professional

 

  

Formació i qualificació professional de l'àmbit de la FARMAQUÍMICA.

 

Un dels serveis bàsics que ofereix el centre és la formació a tots els nivells. Aquesta formació pot ser reglada. La formació la tenim estructurada en 3 nivells:

 

                    

 

  Cursos Específics:

 

Cursos específics destinats als treballadors i que estan centrats en riscos, químics, aspectes medi ambientals, operador de planta, gestió de productes químics, etc. Dins d'aquest apartat es poden dissenyar accions formatives adaptades a les necessitats de les empreses i en format "IN COMPANY".

+ Informació (Web Sant Gervasi)

Programes dels cursos.

 

  Certificats de Professionalitat:

 

Certificats de Professionalitat:  Un certificat de professionalitat acredita les competències professionals d’una persona, independentment de si aquestes s’han obtingut a través de l’experiència professional o de la formació, tant formal com no formal.

+ Informació

 

Certificats de professionalitat ofertats per Escola Sant Gervasi a l'àmbit de la FARMAQUÍMICA, són.

 

  • QUIL0108_3: Anàlisi química. Fitxa.
  • QUIA0108_3: Assajos físics i fisicoquímics. Fitxa.
  • QUIA0208_3: Assajos microbiològics i biotecnològics. Fitxa.
  • QUIE0108_2: Operacions bàsiques en planta química. Fitxa.
  • QUIM0109_2: Elaboració de productes farmacèutics i afins. Fitxa.
  • QUIM0110_3: Organització i control de fabricació de productes farmacèutics i afins. Fitxa.

 

  Cicles Formatius:

 

Cicles Formatius: Durant el curs 2018-2019 Escola Sant Gervasi posarà en marxa dos Cicles Formatius de Grau Superior de l'especialitat FARMAQUÍCA.

 

Els cicles formatius que es posaran en marxa seran:

 

  • CFGS Laboratori d'anàlisi i control de qualitat (2.000 hores). Fitxa
  • CFGS Fabricació Farmacèutics, biotecnològics i afins (2.000 hores). Fitxa

 

La voluntat d'escola Sant Gervasi és programar alguns dels mòduls professionals de forma intensiva i modular de manera que les persones que estiguin treballant els puguin compatibilitzar amb la seva activitat laboral.

+ Informació 

 

  Persona de Contacte:

 

Antoni Durán (Director AQP)

aduran@santgervasi.org