ESCOLA SANT GERVASI  COOPERATIVA AQP
 

Serveis a Empreses

 

Serveis a empreses.

 

Escola Sant Gervasi ofereix a les empreses del sector de la FARMAQUÍMICA (química fina de consum i alimentària, química farmacèutica i cosmètica, producció farmacèutica i cosmètica, microbiologia, biotecnologia i nutricèutica), diferents tipus de serveis orientats a la formació, qualificació professional dels seus treballadors.

 

 

                

 

  Informació i assessorament a recursos humans i treballadors.

 

Informació i assessorament de la implantació del sistema de les qualificacions professionals, adreçat tant els Departaments de Recursos Humans, Àrees productives i als propis treballadors.

 

Aquest servei té com a objectiu bàsic conèixer com les empreses poden aplicar un sistema basat en les competències professionals tècniques i l'aplicació als plans de formació i qualificació dels seus treballadors.

 

  Itineraris Professionals Personalitzats:

 

En aquest cas Escola Sant Gervasi presta el seu servei tant a l'empresa com al treballador i els ajuda, partint d'una diagnosi del perfil inicial i les competències a incorporar en el nou perfil, a planificar les accions necessàries, tenint en compte el següent:

 

  • Activar en primer lloc un procés d'informació i assessorament personalitzat.
  • Posar en valor les competències que ja es tenen però que no estan reconegudes.
  • Accions formatives breus per les competències que es tenen de manera parcial.
  • Plans formatius per assolir les competències que no es tenen.
  • Tot això tenint en compte la major eficàcia, és a dir, obtenir el nou perfil professional en el menor temps possible.

 

  Definició del mapa de les competències tècniques dels llocs de treball:

 

En aquest cas, el centre conjuntament amb l'empresa realitza un inventari dels llocs de treball i els resultats esperables, amb aquesta diagnosi, fa un inventari de les competències necessàries per a cada lloc de treball analitzat, el dèficits que tenen els treballadors assignats i finalment un pla de treball per a reduir aquests dèficits.

 

  Ajuda en la planificació i execució del pla formatiu de l'empresa:

 

Amb l'aplicació dels serveis descrits anteriorment, el centre pot col·laborar amb l'empresa i els representants dels treballadors, per a dissenyar el pla de formació anual, en especial en totes aquelles accions i activitats formatives tècniques associades als perfils professionals de la FARMAQUÍMICA.

 

  Ajuda en les bonificacions i als permisos individuals de formació.

 

El centre ofereix la possibilitat de realitzar les comunicacions referides a la bonificació de la formació (Fundació Estatal, abans Fundació Tripartita), aquestes accions poden ser de dos tipus:

  • Les accions formatives que les empreses contractin a Escola Sant Gervasi per a la formació dels seus treballadors i, que les empreses se les poden bonificar a través de les quotes de Seguretat Social.
  • Els Permisos Individuals de Formació (PIF), de les accions formatives realitzades per escola Sant Gervasi, destinades a la consecució d'una titulació o acreditació oficial. En aquest cas l'empresa també es pot bonificar els costos salarials dels treballadors implicats durant el temps que estiguin absents del seu lloc de treball per aquesta raó.

 

  Persona de contacte:

 

Antoni Durán (Director d'AQP). 

aduran@santgervasi.org