ESCOLA SANT GERVASI  COOPERATIVA AQP
 

Sistema de Qualificació Professional

Ubicació geogràfica de l'àmbit de la FARMAQUÍMICA:

L'Àmbit de la FARMAQUÍMICA, està ubicada territorialment a l'Àrea Metropolitana de Barcelona (Barcelona, Maresmes, Vallès Oriental, Vallès Occidental, Baix Llobregat i La Selva).

El projecte de la formació i qualificació professional de la FARMAQUÍMICA impulsat des d'Escola Sant Gervasi està centrat en els eixos que marca el nou Sistema de la Formació i Qualificació permanent i al llarg de tota la vida.

 

La formació i qualificació professional permanent i al llarg de la vida està basada en els següents pilars:

 

  • La formació flexible i modular, que permeti a les persones obtenir noves competències, o actualitzar les que ja tenen tot fent-lo compatible amb les obligacions laborals, familiars i expectatives personals.
  • Capitalitzant els esforços de formació i qualificació professional que realitzen les empreses i les persones, de manera que es puguin reconèixer i convertir-los en acreditacions oficials.
  • El disseny dels itineraris personals professionalitzadors, que permeti a les empreses tenir treballadors amb les competències necessàries i al treballadors incorporar aquelles que li permetrà adaptar-se a les exigències del seu lloc de treball.
  • Integració dels diferents subsistema de la Formació Professional, tant de la FP que es realitza en els Instituts, com la FP per l'ocupació que les persones realitzen en períodes d'ocupació o bé d'atur.
  • Mobilitat europea: el Sistema de les Qualificacions Professionals ha de permetre la mobilitat dins de l'espai europeu a través d'un sistema unificat de reconeixement l'EQF (European Qualification Framework).