Formació i qualificació professional

Perquè sabem que la formació és clau per als treballadors i també per a les empreses, des de l’Àrea de Qualificació Professional oferim cursos específics destinats als treballadors centrats en riscos químics, aspectes medi ambientals, operador de planta, gestió de productes químics, farmaquímica, GMP’s, etc.

Dissenyem accions formatives adaptades a les necessitats de les empreses i en format "In company".

  Catàlegs formatius

  Des d'AQP oferim cursos específics destinats als treballadors i que estan centrats en riscos, químics, aspectes medi ambientals, operador de planta, gestió de productes químics, etc. Dins d'aquest apartat es poden dissenyar accions formatives adaptades a les necessitats de les empreses i en format "In company".

  Operacions bàsiques en planta química

  * Operacions bàsiques en planta química.
  * Seguretat i medi ambient a la indústria química i afins.
  * Control i gestió de la qualitat a la indústria química i afins.

  Conèixer l’entorn químic

  Equips, operacions, materials i processos de fabricació en la indústria química i afins.
  * Manipulació de productes químics.
  * Matèries primeres en la indústria química i afins.
  * Reglament de emmagatzematge de productes químics.
  * Riscos químics.

  Farmaquímica:

  I-Fabricació de productes farmacèutics.
  II-Control de qualitat.
  III-Garantia de qualitat.

  Certificats de Professionalitat

  Els certificats de professionalitat són documents oficials que acrediten les competències professionals i garanteixen que la persona que l'obté té els coneixements, les habilitats i les aptituds per desenvolupar una activitat laboral d'acord amb les exigències del mercat de treball.

  Cada certificat de professionalitat acredita una qualificació professional del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals encara que, de manera excepcional, pot haver-hi certificats que acreditin només una part de la qualificació. 

  Tots els certificats de professionalitat inclouen un mòdul de formació pràctica en centres de treball. La superació d'aquest mòdul de pràctiques és imprescindible per obtenir el certificat de professionalitat, si bé hi ha l'opció d'obtenir l'exempció d'aquest mòdul.

  + Informació

  Els certificats de professionalitat ofertats per l'Escola Sant Gervasi en l'àmbit de la QUÍMICA i la FARMAQUÍMICA són:

  • QUIL0108_3: Anàlisi química. Fitxa.
  • QUIA0108_3: Assajos físics i fisicoquímics. Fitxa.
  • QUIA0208_3: Assajos microbiològics i biotecnològics. Fitxa.
  • QUIE0108_2: Operacions bàsiques en planta química. Fitxa.
  • QUIM0109_2: Elaboració de productes farmacèutics i afins. Fitxa.
  • QUIM0110_3: Organització i control de fabricació de productes farmacèutics i afins. Fitxa

  Els certificats de professionalitat ofertats per l'Escola Sant Gervasi en l'àmbit de l'ADMINISTRACIÓ són:

  • ADGD0408_1: Operacions auxiliars de serveis administratius i generals. Fitxa
  • ADGD0108_3: Gestió comptable i gestió administrativa per a auditoria. Fitxa
  Cicles Formatius

  Durant el curs 2018-2019 Escola Sant Gervasi va posar en marxa dos Cicles Formatius de Grau Superior de l'especialitat de Farmaquímica.

  Els cicles formatius que s'ofereixen són:

  • CFGS Laboratori d'anàlisi i control de qualitat (2.000 hores). Fitxa
  • CFGS Fabricació Farmacèutics, biotecnològics i afins (2.000 hores). Fitxa

  La voluntat de l'Escola Sant Gervasi és programar alguns dels mòduls professionals de forma intensiva i modular de manera que les persones que estiguin treballant els puguin compatibilitzar amb la seva activitat laboral.

   

  Referent de formació per a empreses farmaquímiques

  L'Escola Sant Gervasi és el centre de referència per la formació i qualificació dels professionals del sector de la farmaquímica.  MÉS INFORMACIÓ