Anàlisi i control de costos

Administració i gestió Cursos de formació subvencionada
25 h.
Teleformació
Tipus d'ensenyament
Formació professional per a l'Ocupació (FPO)
Àrea profesional
Finanzas y seguros
Objectiu general
  • Conèixer els diferents models de càlcul de costos i reconèixer el més adequat per a la seva implantació en una empresa determinada.
  • Interpretar les desviacions i proposar mesures correctores quan sigui necessari.
Objectiu específic
  • Introduir els participants en els conceptes relacionats amb la comptabilitat analítica.
  • Proporcionar als participants coneixements sobre diferents models de costos.
  • Aprendre els elements relacionats amb els costos estàndard i el seu paper.
Continguts

1. Fonaments de la comptabilitat analítica
1.1. Definició i objectius
1.2. Estructura de costos. Classificació
1.3. Sistemes d'imputació de costos
1.4. Anàlisi de costos i presa de decisions

2. El mètode de costos complets (full-costing)
2.1. Generalitats
2.2. Sistemes de costos complets
2.3. Implementació i limitacions
2.4. Variants del model

3. El model direct-costing
3.1. Fonaments del model
3.2. Aplicacions del model
3.3. Anàlisi de resultats
3.4. Equivalència de models

4. El model ABC
4.1. Objectius. Origen i definicions
4.2. Aplicacions del model
4.3. Les activitats. Identificació, classificació i costos
4.4. Pressupostos. Síntesi del sistema pressupostari

5. Els costos estàndards
5.1. Definició i avantatges
5.2. Classes d'estàndards
5.3. Modes d'establir els costos estàndards
5.4. El pressupost flexible
5.5. Resultats
5.6. Desviacions.

Sol·licita informació
Anàlisi i control de costos - (C0139)
Programa: Sectorial 2022
Del 16/05/2023 al 15/06/2023
TELEFORMACIÓ
Subvencionat preferentment per a persones OCUPADES
AQP Mollet del Vallès
Campus Virtual AQP Escola Sant Gervasi
Preinscripció
Comparteix a: