Certificat de Professionalitat Gestió comptable i administrativa per a auditoria ADGD0108_3

Administració i gestió Certificats de professionalitat
630 h.
Presencial
Tipus d'ensenyament
Formació professional per a l'Ocupació (FPO)
Àrea profesional
Administración y auditoría
Descripció

Què aprendràs en aquesta especialitat?

Efectuar la gestió administrativa comptable i fiscal, garantir el manteniment actualitzat del sistema d'informació i l’arxivament de la documentació, i realitzar les gestions administratives dels procediments que preveu el pla global d'auditoria.

Continguts
 • Gestió comptable
 • Gestió fiscal
 • Implantació i control d’uns sistema comptable informatitzat
 • Planificació de l’Auditoria
 • Auditoria de les Àrees de l’Empresa
 • Sistema Operatiu. Recerca de la informació: Internet/ Intranet i correu electrònic
 • Aplicacions informàtiques de tractament de textos
 • Aplicacions informàtiques de fulls de càlcul
 • Aplicacions informàtiques de Bases de Dades Relacionals
 • Aplicacions informàtiques per a presentacions gràfiques d’informació
Accés

Requisits dels/les alumnes:

 • Nivell 3. Títol de batxillerat o equivalent a efectes acadèmics.
 • Certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o certificat de professionalitat al qual es vol accedir.
 • Prova d'accés als cicles formatius de grau superior.
 • Complir els requisits acadèmics d'accés als cicles formatius de grau superior.
 • Prova d'accés a la universitat per a les persones més grans de 25 anys i/o 45 anys.
Sortida professional

De què podràs treballar?

 • Tècnic/a superior en comptabilitat i/o finances en general.
 • Auditor/a de comptes.
 • Tècnic/a mitjà/ana en auditoria.
 • Assessor/a fiscal i tributari/ària.
 • Tècnic/a de suport en auditoria i/o operacions financeres.
 • Tècnic/a en comptabilitat, en general.
Sol·licita informació
ADGD0108_3 GESTIÓ COMPTABLE I GESTIÓ ADMINISTRATIVA PER A AUDITORIA - (C0005)
Del 05/09/2022 al 30/09/2022
de dilluns a divendres de 15:00 a 21:00
Subvencionat preferentment per a persones OCUPADES
AQP Mollet del Vallès
Carrer Sabadell, 41 - 08100 MOLLET DEL VALLÈS
Preinscripció
Comparteix a: