Certificat de Professionalitat Operacions bàsiques en planta química QUIE0108_2

Química Certificats de professionalitat
610 h.
Presencial
Tipus d'ensenyament
Formació professional per a l'Ocupació (FPO)
Àrea profesional
Proceso químico
Descripció

Què aprendràs en aquesta especialitat?

 • Realitzar totes les operacions bàsiques i de control dels diversos processos químics, controlant el funcionament, engegada i parada de les màquines, equips i instal·lacions en ells compresos, mantenint les condicions de seguretat, qualitat i ambientals establertes, i responsabilitzant-se del manteniment bàsic dels equips de l'àrea de treball.
 • Realitzar operacions de procés químic.
 • Preparar i condicionar màquines, equips i instal·lacions de planta química.
 • Realitzar el control local en planta química.
 • Actuar sota normes de correcta fabricació, seguretat i mediambientals.
Continguts
 • Operacions bàsiques del procés, mescles i dissolucions.
 • Operacions unitàries i procés químic.
 • Preparar i condicionar elements i màquines de la planta química.
 • Preparar i condicionar els equips principals i instal·lacions auxiliars de la planta química.
 • Presa de mostres i anàlisi in situ.
 • Instrumentació i control en instal·lacions de procés, energia i serveis auxiliars.
 • Seguretat i medi ambient en planta química.
Accés

Requisits dels/les alumnes:

 • Nivell 2. Títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria.
 • Certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o certificat de professionalitat al qual es vol accedir.
 • Certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional a la qual es vol accedir.
 • Haver superat la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà.
 • Complir els requisits acadèmics d'accés als cicles formatius de grau mitjà.
 • Prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys i/o 45 anys.

Sortida professional

De què podràs treballar?

 • Operador/a de planta química 
 • Operador/a de reactor obert en tractaments químics 
 • Operador/a de refineria de petroli i gas natural, en general 
 • Operador/a de quadre de control per al refinament de petroli 
 • Operador/a d'instal·lacions per produir carbó vegetal i/o coc 
 • Operador/a d'instal·lacions per produir gas d'hulla 
 • Operador/a d'instal·lacions per fabricar abonaments químics 
 • Operador/a d'instal·lacions per produir fibres sintètiques 
 • Operador/a de blanqueig de productes químics 
 • Operador/a de màquines per fabricar explosius, en general 
 • Operador/a de màquines per fabricar fòsfors 
 • Operador/a de fabricació química 
 • Operadors de màquines trituradores i mescladores de substàncies químiques 
 • Operadors d'equips de filtració i separació de substàncies químiques 
 • Operadors d'equips de destil·lació i reacció química 
 • Altres operadors d'instal·lacions de tractament de productes químics 
 • Altres operadors de màquines per fabricar productes químics
Sol·licita informació
QUIE0108_2 OPERACIONS BÀSIQUES EN PLANTA QUÍMICA - (C0158)
Programa: FOAP 2023
Del 04/04/2024 al 19/07/2024
de dilluns a divendres de 8:00 a 14:00
Subvencionat preferentment per a persones DESOCUPADES
AQP Mollet del Vallès
Carrer Sabadell, 41 - 08100 MOLLET DEL VALLÈS
Preinscripció
QUIE0108_MF0048_Seguretat i medi ambient en planta química - (C0169)
Del 09/09/2024 al 15/10/2024
de dilluns a dijous de 16:00 a 20:00
Subvencionat preferentment per a persones OCUPADES
AQP Mollet del Vallès
Carrer Sabadell, 41 - 08100 MOLLET DEL VALLÈS
Preinscripció
Comparteix a: