ESCOLA SANT GERVASI  COOPERATIVA AQP
 

Competències digitals MIXTOS 21

                      

 
                             
                                                                                                                                               
 

 

 COMPETÈNCIES DIGITALS BÀSIQUES

 

Subvencionada pel 
Consorci per la Formació Contínua de Catalunya

 

Regulada per ORDRE TSF/86/2021 de 27 d´abril de 2021, per la qual s'aproven les bases reguladores dels programes mixtos d'orientació i formació professional per a l'ocupació per a persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

 RESOLUCIÓ de 5 maig de 2021

******* 

Poden participar en les accions formatives  persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal com a conseqüència de la crisis derivada de la COVID-19,les persones ocupades, així com persones en situació d'atur dins del límits definits a les bases reguladores.

 

                                                                                   MODALITAT PRESENCIAL

 

 

                           

 

 

 

COMPETÈNCIES DIGITALS BÀSIQUES ( MIXTOS 2021)

 

  

TARDES // INSCRIPCIÓ OBERT

 

 

 ·         Aprendre els conceptes i habilitats bàsiques de la informàtica per a que puguis utilitzar aquesta tecnologia.

 

              

 

 Competències digitals bàsiques

 
Hores: 
 
30h 
 
Objectius:
 
Aprendre els conceptes i habilitats bàsiques de la informàtica per a que les persones treballadores puguin utilitzar aquesta tecnologia.
 
Continguts:
 
1. Breu introducció a la informàtica
 
1.1. Què és la informàtica? Definició
1.2. Conceptes bàsics: Hardware i Software
1.3. Evolució de la informàtica: passat, present i futur
1.4. Tipus de dispositius informàtics
 
2. L’ordinador : components i perifèrics
 
 
 
 
Veure informació

Oferta formativa

Codi Descripció Finançament Data d'inici Data finalització
DIGITALS COMPETÈNCIES DIGITALS BÀSIQUES ( MIXTOS 2021) Subvencionat 100% pel Consorci 12/01/2022 03/02/2022