Curs d' elaboració de PNTs i diagrames de flux dels processos productius a la indústria alimentària

Química Cursos de formació subvencionada
30 h.
Teleformació
Tipus d'ensenyament
Formació professional per a l'Ocupació (FPO)
Àrea profesional
Anàlisi i control
Objectiu general
  • Conèixer l' utilitat dels procediments normalitzats de treball i control, la seva codificació i les bases per a la seva correcta redacció.
  • Aprendre a realitzar i actualitzar PNTs per garantir la producció d' aliments segurs.
  • Saber interpretar i realitzar diagrames de flux de procés pertinents a la indústria alimentària.
  • Facilitar el desenvolupament i l' aplicació efectiva de plans d'autocontrol basats en el sistema de APPCC.
Continguts

1. Importància de la estandardització en la industria (5h).

2. El procediment normalitzat de treball i control. Definició i tipus (5h).

3. Normes per a la correcta elaboració d'un PNT (2h).

4. Elaboració d'un PNT (3h).

5. Diagrames de flux de procés (10h).
5.1. Elaboració prèvia del mapa de processos de la industria.
5.2. Acompanyament al diagrama de flux d'una descripció detallada de tot el procés de producció del producte, etapa a etapa.
5.3. Incorporació d' aspectes com materials (ingredients utilitzats i quantitats afegides), característiques dels processo tecnològics utilitzats ( temperatures, PH, temps, etc), temps d' espera, emmagatzematge, etc.

6. Comprovació en planta de tots els gràfics per poder dur a termini posteriorment l' anàlisis de riscos (5h).

Sol·licita informació
Elaboració de PNTs i diagrames de flux dels processos productius a la indústria alimentària com a part del sistema d'anàlisi del perill i punts de control crític (APPCC) - (C0044)
Del 18/05/2022 al 09/06/2022
TELEFORMACIÓ
Subvencionat preferentment per a persones OCUPADES
AQP Mollet del Vallès
Campus Virtual AQP Escola Sant Gervasi
Preinscripció
Comparteix a: