Curs d'actualizació socio-laboral

Administració i gestió Cursos de formació subvencionada
15 h.
Teleformació
Tipus d'ensenyament
Formació professional per a l'Ocupació (FPO)
Àrea profesional
Administració i auditoria
Objectiu general
  • L'acció formativa té com a objectiu analitzar les principals novetats legislatives en matèria laboral aparegudes al llarg de l'exercici en curs i modificacions legals previstes per a l'exercici següent regulades en els Pressuposts Generals de l'estat, amb especial incidència en el marc laboral i de Seguretat Social.
  • Actualització contínua dels coneixements al terreny del Dret del Treball i de la Seguretat Social.
  • Conèixer les novetats legislatives més destacades.
  • Analitzar la previsió d'avantprojectes i futures reformes legislatives.
  • Conèixer les últimes novetats normatives, la seva aplicació pràctica i les diferents interpretacions que d'elles han fet els tribunals.
Continguts

1. Novetats socilaborals de la LLei de Pressuposts Generals de l'Estat.:
1.1. Cotització a la Seguretat Social
1.2. Revalorització de pensions: Import mínim i complements
1.3. Imports prestacions familiars
1.4. Valors legals: Interès legal dels diners i IPREM
1.5. Reducció de cotitzacions
1.6. Tarifa d'Accidents de Treball i Malaltia professional

2. Ordre TIN/ anàlisis de les normes de cotització a la Seguretat Social, Desocupació, Fons de Garantia Salarial i Formació Professional
2.1. Cotització a la Seguretat Social: Règim General
2.2. Cotització RETA i R.E. Agrari
2.3. Cotització en supòsits Especials
2.4. Bases i tipus de cotització
2.5. Novetats en matèria de contractació laboral
2.6. Coeficients reductors

3. Salari mínim Interprofessional
3.1. Quantia del SMI.
3.2. Compensació i absorció
3.3. Treballadors eventuals, temporers i empleats de llar

4. Revalorització de les pensions del sistema de la Seguretat Social i d'altres prestacions socials públiques per a l'exercici corresponent
4.1. Pensions del sistema de la Seguretat Social en la seva modalitat contributiva
4.2. Pensions del sistema de la Seguretat Social en la seva modalitat no contributiva
4.3. Quanties mínimes de les pensions

5. Altres novetats sociolaborals.

Sol·licita informació
Actualització socio-laboral - (C0142)
Programa: Sectorial 2022
Del 27/03/2023 al 19/04/2023
TELEFORMACIÓ
Subvencionat preferentment per a persones OCUPADES
AQP Mollet del Vallès
Campus Virtual AQP Escola Sant Gervasi
Preinscripció
Comparteix a: