Curs d'aplicació de l'autocura com a eina per superar vivències estressants

Habilitats interpersonals Cursos de formació subvencionada
16 h.
Teleformació
Tipus d'ensenyament
Formació professional per a l'Ocupació (FPO)
Àrea profesional
Habilitats personals i socials
Objectiu general

Aplicar estratègies i tècniques d'autocura emocional per abordar situacions d'estrès.

Objectiu específic
  • Identificar els moments de crisi emocional i les seves conseqüències.
  • Aplicar les eines d'autocura
Continguts

MÒDUL DE FORMACIÓ 1: La gestió emocional en moments de crisi

RESULTATS D'APRENENTATGE
   Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques
    • Identificació de les vivències d'estrès
        ◦ Factors causals d'estrès
        ◦ Principals mecanismes d'adaptació
    • Identificació de les conseqüències en els moments de crisi emocional
        ◦  Trauma agut i estrès posttraumàtic
        ◦ Símptomes i manifestacions físiques, cognitives i emocionals
   Habilitats de gestió, personals i socials
     • Autoreflexió per afrontar les situacions que no depenen d'un mateix.
     • Autovaloració per identificar les situacions estressants

MÒDUL DE FORMACIÓ 2: Eines per a l'autocura

RESULTATS D'APRENENTATGE
   Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques
    • Descripció de la teoria polivagal
        ◦ Explicació del trauma i la seva recuperació des d'una perspectiva fisiològica
    • Enumeració i descripció dels nivells de la teoria polivagal
        ◦ Activació del sistema de connexió social
        ◦ Activació de la resposta de mobilització
        ◦ Activació de la resposta d'immobilització
    • Identificació del burnout i la fatiga
        ◦ Factors de risc i de protecció
        ◦ Estratègies individuals de gestió de l'estrès
        ◦ Reconeixement del moment de demanar ajuda
    • Identificació d'habilitats, actituds i eines per a l'autocura
        ◦ Promoció de l'autoconsciència, per tenir consciència de nosaltres mateixos i de les nostres
          vivències
        ◦ Aplicació de l'autoregulació com a capacitat de controlar els nostres pensaments i les nostres
          emocions, millorant el benestar
        ◦ Utilització de la compassió com a eina bàsica en les nostres relacions
   Habilitats de gestió, personals i socials
     • Consciència sobre la possibilitat de burnout.
     • Compromís per a l'aplicació d'eines per a l'autocura.

Sol·licita informació
Comparteix a: