Curs de competències digitals bàsiques

TIC Cursos de formació subvencionada
30 h.
Presencial
Tipus d'ensenyament
Formació professional per a l'Ocupació (FPO)
Àrea profesional
Sistemas y telemática
Objectiu general

Aprendre els conceptes i habilitats bàsiques de la informàtica per a que les persones
treballadores puguin utilitzar aquesta tecnologia.

Continguts

1. Breu introducció a la informàtica
1.1. Què és la informàtica? Definició
1.2. Conceptes bàsics: Hardware i Software
1.3. Evolució de la informàtica: passat, present i futur
1.4. Tipus de dispositius informàtics

2. L’ordinador : components i perifèrics

Sol·licita informació
COMPETÈNCIES DIGITALS BÀSIQUES - (C0008)
Del 06/09/2022 al 29/09/2022
dimarts i dijous de 18:00 a 21:00
Subvencionat preferentment per a persones OCUPADES
AQP Mollet del Vallès
Carrer Sabadell, 41 - 08100 MOLLET DEL VALLÈS
Preinscripció
Comparteix a: