Curs de manipulació de productes químics

Química Cursos de formació subvencionada
15 h.
Teleformació
Tipus d'ensenyament
Formació professional per a l'Ocupació (FPO)
Àrea profesional
Anàlisi i control
Objectiu general

Conèixer els principals perills relacionats amb la manipulació de productes químics per a una manipulació segura i responsable.

Objectiu específic
  • Identificar els productes contaminants químics.
  • Conèixer i controlar les reaccions i els processos dels productes químics.
  • Prendre les mesures de seguretat corresponents en cada cas per a la seva manipulació.
Continguts

1. Identificació
1.1. Classificació dels contaminants químics.

2. Mesurament
2.1. Dosi
2.2. Efectes dels contaminants.
2.3. Substàncies i preparats.
2.4. Interacció producte-treballador.
2.5. Presa de mostres.

3. Envasament i etiquetatge
3.1. Característiques de l'envàs.
3.2. Característiques de l'etiqueta.
3.3. Frases R.
3.4. Frases S.
3.5. Pictogrames.
3.6. Incompatibilitats d'emmagatzematge.

4. Fitxes de seguretat.
4.1. Contingut de les fitxes de seguretat.

5. Control.
5.1. Actuar sobre el focus.
5.2. Actuar sobre el medi de propagació.
5.3. Actuar sobre el treballador (EPI).

6. Recomanacions en la manipulació.

7. Accidents greus més freqüents.

8. Casos pràctics.

Sol·licita informació
Comparteix a: