Curs de personal branding

Habilitats interpersonals Cursos de formació subvencionada
30 h.
Presencial
Tipus d'ensenyament
Formació professional per a l'Ocupació (FPO)
Àrea profesional
Orientació
Objectiu general

Identificar i dissenyar la marca personal i de negoci, així com aplicar estratègies per potenciar-la.

Objectiu específic
  • Identificar els avantatges de tenir una marca personal o empresarial.
  • Identificar la marca empresarial i les seves potencialitats, així com planificar i dissenyar estratègies perquè arribi al seu objectiu.
  • Identificar la marca personal i les seves potencialitats, així com utilitzar eines que en facilitin el disseny i la consecució d'objectius.
Continguts

MÒDUL DE FORMACIÓ 1: La marca personal i empresarial

RESULTATS D'APRENENTATGE
   Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques
    • Descripció del branding personal o empresarial
        ◦ Concepte de Branding
        ◦ Business Branding i Personal Branding
        ◦ Missió, visió i rols de les marques
        ◦ Tendències de mercat
        ◦ Casos d'èxit i fracassos
   Habilitats de gestió, personals i socials
     • Autoconeixement i reflexió sobre els punts forts i punts de millora
     • Desenvolupament de la capacitat de lideratge per a la definició dels objectius professionals
     • Interès per la visió estratègica de l'empresa
     • Capacitat per detectar oportunitats i amenaces de l'entorn empresarial

MÒDUL DE FORMACIÓ 2: Marca corporativa

RESULTATS D'APRENENTATGE
   Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques
    • Identificació de la marca corporativa
        ◦ Marca corporativa
        ◦ Eines
        ◦ Claus per diferenciar-se
    • Definició del públic objectiu de la marca
        ◦ Eines tradicionals
        ◦ Neuromàrqueting
        ◦ Eines 2.0
    • Aplicació del màrqueting corporatiu
        ◦ Estratègies de màrqueting digital per a marques
        ◦ Pla d'acció
        ◦ Investigació i desenvolupament i creació de continguts (CDC)
        ◦ Mercadologia
        ◦ Responsabilitat, valors i objectius
        ◦ Creativitat
        ◦ Anàlisi de la competència
   Habilitats de gestió, personals i socials
     • Capacitat d'anàlisi per a la comprensió del mercat actual.
     • Disposició a estar informat i actualitzat sobre les tendències del mercat.
     • Interès per trobar fonts d'informació fiables que ajudin a estar actualitzat sobre l'estat del mercat.
     • Assimilació de la importància de l'impacte de la marca a la imatge de l'empresa.

MÒDUL DE FORMACIÓ 3: Marca personal

RESULTATS D'APRENENTATGE
   Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques
     • Identificació de eines de personal branding
        ◦ DAFO Personal
        ◦ Test DISC
        ◦ Creació del QCIP
        ◦ Implantació del PDAD
     • Identificació de eines de personal branding
        ◦ Personal Branding al mercat laboral
        ◦ Branding estratègic
        ◦ Pla de marca personal.​​​​​
   Habilitats de gestió, personals i socials
     •Predisposició per entendre el mercat laboral actual.
     • Assimilació de la importància de la tecnologia per a l'activitat de marca personal.       

Personal Branding
Personal Branding
Sol·licita informació
Personal branding - (C0183)
Programa: Transversal 2023
Del 30/09/2024 al 30/10/2024
dilluns i dimecres de 18:00 a 21:00
Subvencionat preferentment per a persones OCUPADES
AQP Mollet del Vallès
Carrer Sabadell, 41 - 08100 MOLLET DEL VALLÈS
Preinscripció
Comparteix a: