Curs de pneumàtica. Nivell I

Electromecànica Cursos de formació subvencionada
30 h.
Presencial
Tipus d'ensenyament
Formació professional per a l'Ocupació (FPO)
Àrea profesional
Màquines electromecàniques
Objectiu general
  • Adquirir coneixements teòrics i pràctics per utilitzar correctament els sistemes Neumàtics.
  • Treballar amb maquinaria industrial amb total garantia de seguretat.
  • Interpretar la simbologia dels elements segons les normes ISO 1219 per a un correcte disseny i muntatge.
  • Localitzar i resoldre les possibles avaries i la detecció sistemàtica de les mateixes.
  • Elaborar la documentació tècnica completa en el moment del lliurament de la màquina al client.
Continguts

1. Introducció a la pneumàtic
2. Preparació de l’aire
3. Actuadors pneumàtics
4. Vàlvules distribuïdores
5. Vàlvules reguladores de cabal
6. Simbologia pneumàtica
7. Sistemes electroneumàtics
8. Dispositius de buit

Sol·licita informació
Pneumàtica. Nivell II - (C0030)
Del 17/10/2022 al 16/11/2022
dilluns i dimecres de 18:00 a 21:00
Subvencionat preferentment per a persones OCUPADES
AQP Mollet del Vallès
Carrer Sabadell, 41 - 08100 MOLLET DEL VALLÈS
Preinscripció
Comparteix a: