Curs de programació neurolingüística / Curs de PNL

Habilitats interpersonals Cursos de formació subvencionada
30 h.
Teleformació
Tipus d'ensenyament
Formació professional per a l'Ocupació (FPO)
Àrea profesional
Gestió de la informació i la comunicació
Objectiu general

Obtenir els aprenentatges més precisos per a la detecció i modificació de patrons en les relacions i experiències humanes.

Objectiu específic
  • Aprendre a gestionar recursos davant dificultats relacionals i situacionals.
  • Treballar amb eines de PNL per incrementar la comunicació, la relació d'ajuda, la creativitat i l'excel·lència personal i professional (disseny d'objectius-metes).
Continguts

1. Que és PNL?
1.1. Pressupostos bàsics de la PNL
1.2. Què és el mapa?
1.3. Disseny i consecució d'objectius
1.4. Calibratge i agudesa sensorial
1.5. Experiència sensorial versus al·lucinació (afirmacions i interpretacions)
1.6. Nivells de competència en l'aprenentatge
1.7. Comunicació verbal, no verbal i metafòrica
1.8. Submodalitats pel canvi

2. Sobre comunicació
2.1. La comunicació humana
2.2. Construccions lingüístiques. Meta-model.
2.3. Sincronia i rappot
2.4. Acompanyament verbal i no verbal
2.5. Coherència – incoherència
2.6. La reformulació

2.7. Triple posició perceptiva
2.8. Sistemes representacions

3. Sobre la relació d’ajut 3.1 Triple posició perceptiva
3.2. Polaritats. Exercici per integrar contradiccions.
3.3. La comunicació en la relació d ajuda moderna
3.4. Abordatge de conflictes interpersonals.

4. Sobre excel·lència personal
4.1. Jerarquia de valors
4.2. Condicions de bona formulació i realització d'objectius
4.3. Nivells neurològics
4.4. Estratègia de creativitat
4.5. Ecologia de vida

Sol·licita informació
Comparteix a: