Curs de qualitat segons farmacopea

Química Cursos de formació subvencionada
30 h.
Teleformació
Tipus d'ensenyament
Formació professional per a l'Ocupació (FPO)
Àrea profesional
Farmaquímica
Objectiu específic
  • Conèixer la normativa aplicable i les metodologies, tècniques i aparells emprats per determinar la qualitat de les formes farmacèutiques fabricades.
  • Conèixer les tècniques de mostreig emprades i el tractament estadístic de les dades obtingudes. Establir criteris d'acceptació o rebuig de lots de fabricació.
Continguts

1. Qualitat. Conceptes generals
2. Classificació general de les formes farmacèutiques
3. Normativa aplicable als assajos de qualitat
4. Assajos de qualitat de formes sòlides
5. Assajos de qualitat de formes líquides
6. Assajos de qualitat de formes semi sòlides
7. Tècniques de mostreig i tractament de dades

Sol·licita informació
Comparteix a: