Curs de reglament de l'emmagatzematge de productes químics

Química Cursos de formació subvencionada
16 h.
Teleformació
Tipus d'ensenyament
Formació professional per a l'Ocupació (FPO)
Àrea profesional
Anàlisi i control
Objectiu general

Adquirir les competències, coneixements, habilitats i actituds necessàries per dur a terme les funcions dels professionals que ocupin llocs de treball relacionats amb l'ús, la fabricació, instal·lació i inspecció de l'emmagatzematge dels productes químics segons el RD 105/2010.

Continguts

1. Establir les mesures adequades per l'emmagatzematge de productes químics.
2. Determinar el tipus d'emmagatzematge adequat a cada producte.
3. Adoptar les mesures de seguretat per a cada tipus d'emmagatzematge.
4. Identificar les directrius a seguir pel compliment dels requisits en la reglamentació aplicable.
5. Establir el tipus d'emmagatzematge que necessita cada recipient.
6. Conèixer i diferenciar els tràmits administratius necessaris per la instal·lació dels tancs i recipients.
7. Identificar i evitar els riscos derivats del mal emmagatzematge.

Sol·licita informació
Comparteix a: