Curs de tractament de la informació (ACTIC/C4). Nivell bàsic

TIC Cursos de formació subvencionada
30 h.
Presencial
Tipus d'ensenyament
Formació professional per a l'Ocupació (FPO)
Àrea profesional
Sistemes i telemàtica
Objectiu general

Emprar un processador de textos per crear, tractar, elaborar i presentar informació i textos, destinats a ser impresos o publicats a internet.

Continguts

1. Creació, desa i impressió d'un document de text.
2. Edició d'un document de text.
3. Format bàsic a un document de text.
4. Funcions bàsiques d’un processador de textos.

Sol·licita informació
Tractament de la informació (ACTIC/C4). Nivell bàsic - (C0017)
Del 17/05/2022 al 31/05/2022
dilluns i dimecres de 18:00 a 21:00
Subvencionat preferentment per a persones OCUPADES
AQP Mollet del Vallès
Carrer Sabadell, 41 - 08100 MOLLET DEL VALLÈS
Preinscripció
Comparteix a: