Curs de transport i emmagatzemtage farmacèutic

Química Cursos de formació subvencionada
30 h.
Teleformació
Tipus d'ensenyament
Formació professional per a l'Ocupació (FPO)
Àrea profesional
Farmaquímica
Objectiu general
  • Conèixer la normativa bàsica referent a la seguretat en l' emmagatzematge de substàncies.
  • Conèixer els mitjans utilitzats en la indústria per al transport intern de materials i substàncies i els recorreguts òptims.
  • Conèixer els elements constituents de les instal·lacions de transport fluids a la indústria farmacèutica.
  • Característiques, tipologies i dimensionat de les instal·lacions.
  • Interpretació de la simbologia i selecció adequada dels components.
Continguts

1. Diagrama de fluxos de materials (5h)
2. Recipients d'emmagatzematge de materials sòlids, líquids i gasosos. Tipologies (2h)
3. Normes de seguretat en l' emmagatzematge de materials i substàncies (3h)
4. Introducció a la normativa d' atmosferes explosives (2h)
5. Fonaments físics de la hidrostàtica i la hidrodinàmica (5h)
6. Elements d' impulsió de fluids. Tipus de bombes hidràuliques, característiques i aplicacions (3h)
7. Elements de transport de fluids. Tipus de tuberies, materials de construcció i codis de colors. (3h)
8. Elements de regulació i control de fluids. Tipus de vàlvules i el seu funcionament (2h)
9. Esquemes generals de instal·lacions de transport de fluids (3h)
10. Aparells, instruments i maquinària de transport de materials sòlids, líquids i gasosos (2h)

Sol·licita informació
Transport i emmagatzematge de materials a la indústria farmacèutica - (C0124)
Programa: Sectorial 2022
Del 12/06/2023 al 12/07/2023
TELEFORMACIÓ
Subvencionat preferentment per a persones OCUPADES
AQP Mollet del Vallès
Campus Virtual AQP Escola Sant Gervasi
Preinscripció
Comparteix a: