Curs d'eines per a l'organització del temps

Habilitats interpersonals Cursos de formació subvencionada
21 h.
Teleformació
Tipus d'ensenyament
Formació professional per a l'Ocupació (FPO)
Àrea profesional
Habilitats de gestió/organitzacionals/metodològiques
Objectiu general
  • Identificar el concepte de temps i les principals causes de pèrdua de temps
  • Definir eines dorganització del temps i del treball
  • Explicar diferents models de productivitat personal
Objectiu específic

Aplicar tècniques d'administració del temps per assolir objectius personals, professionals i de productivitat

Continguts

MÒDUL DE FORMACIÓ 1: Concepte i principals causes de pèrdues de temps

RESULTATS D'APRENENTATGE
   Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques
    • Identificació del concepte del temps
        ◦ Concepte del temps i mitologia
        ◦ Diferents concepcions del temps
    • Identificació del concepte del temps
        ◦ La llei d'OHMIdentificació del concepte del temps
        ◦ Les noves tecnologies, les xarxes socials i els estímuls externs
        ◦ La multitasca externs
        ◦ La “multitasca”
   Habilitats de gestió, personals i socials
     • Assimilació del concepte de temps
     • Atenció a les principals causes de pèrdua del temps

MÒDUL DE FORMACIÓ 2: Tècniques dorganització del temps i del treball

RESULTATS D'APRENENTATGE
   Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques
     •
Identificació de tipus de maneig de temps
        ◦ El mode rellotge
        ◦ El mode brúixola
        ◦ La llei de Parkinson
    • Aplicació de tècniques de gestió del temps
        ◦ Els quatre quadrants de Covey: urgent i important / important no urgent / urgent no important 
          /no urgent no important
        ◦ Tècnica Pomodoro
        ◦ Planificació realista en el càlcul de temps de les activitats
        ◦ Planificació de marges per a imprevistos
        ◦ Planificació de pauses per donar lloc al sorgiment de solucions creatives
    • Aplicació de tècniques d'organització general del treball
        ◦ Identificació de prioritats i objectius
        ◦ Organització de fulls de ruta
        ◦ Aprofitament dels bioritmes personals
        ◦ Organització de la informació
        ◦ Reducció d'estímuls externs per aconseguir una feina d'organització serial evitant una atenció
          parcial continua
        ◦ Tasques elefant i tasques ratolí
        ◦ Organització prèvia de les reunions
        ◦ Organització de l'espai de treball
        ◦ Organització de delegació de tasques
   Habilitats de gestió, personals i socials
     • Assimilació dels tipus de maneig del temps
     • Rigor en les tècniques de gestió i organització del temps

MÒDUL DE FORMACIÓ 3: Principals models de productivitat personal 

RESULTATS D'APRENENTATGE
   Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques
     • Classificació dels diferents models de productivitat personal
        ◦ El model de productivitat de Bàrbara Berckhan
        ◦ El model de productivitat de David Allen
        ◦ El model de productivitat de Leo Babauta
        ◦ Exemples de casos pràctics
   Habilitats de gestió, personals i socials
     • Consciència de diferents models de productivitat personal
     • Rigor a l'hora d'aplicar els models a la feina diària de cada persona utilitzant el que més                       convingui
       

Sol·licita informació
Comparteix a: