Curs d'introducció a les GMPs

Química Cursos de formació subvencionada
20 h.
Teleformació
Tipus d'ensenyament
Formació professional per a l'Ocupació (FPO)
Àrea profesional
Administración y auditoría
Objectiu específic

Tenir una visió general sobre les normes de correcta fabricació de la Unió Europea de medicaments d'ús humà i veterinari. Extretes de l'Agència Espanyola del Medicament.

Continguts

1. Marc Normatiu.
2. Sistema de qualitat farmacèutic.
3. Personal.
4. Locals i equips.
5. Documentació
6. Producció.
7. Control de qualitat.
8. Activitats subcontractades.
9. Reclamacions, defectes de qualitat i retirades de productes.
10. Auto inspecció.
11. Annexos.

Sol·licita informació
Introducció a les GMPs - G2 - (C0155)
Programa: Sectorial 2022
Del 03/10/2023 al 14/11/2023
TELEFORMACIÓ
Subvencionat preferentment per a persones OCUPADES
AQP Mollet del Vallès
Campus Virtual AQP Escola Sant Gervasi
Preinscripció
Comparteix a: