Curs d'operacions bàsiques en la indústria alimentària

Química Cursos de formació subvencionada
50 h.
Teleformació
Tipus d'ensenyament
Formació professional per a l'Ocupació (FPO)
Àrea profesional
Anàlisi i control
Objectiu general

Adquirir els coneixements fonamentals de les operacions bàsiques de la indústria alimentaria per a aplicar-los a casos concrets del processament d' aliments; d' aquesta forma, l' alumne ha de ser capaç de caracteritzar els paràmetres que defineixen una operació, quantificar-los i relacionar-los.

Continguts

1. Conceptes fisicoquímics fonamentals (10h).
2. Caracterització de partícules sòlides. Fluïdització i transport pneumàtic (5h).
3. Sedimentació i centrifugació (5h).
4. Filtració i operacions amb membranes (6h).
5. Escalfament i refredament (6h).
6. Evaporació, refrigeració i congelació (8h).
7. Destil·lació i extracció (5h).
8. Assecat, tamisat i mòlta (5h).

Sol·licita informació
Operacions bàsiques en la indústria alimentària - (C0173)
Programa: Sectorial 2023
Del 20/03/2024 al 29/05/2024
TELEFORMACIÓ
Subvencionat preferentment per a persones OCUPADES
AQP Mollet del Vallès
Campus Virtual AQP Escola Sant Gervasi
Preinscripció
Comparteix a: