Curs d'operacions en planta química

Química Cursos de formació subvencionada
50 h.
Presencial
Tipus d'ensenyament
Formació professional per a l'Ocupació (FPO)
Àrea profesional
Anàlisi i control
Objectiu general
  • Desenvolupar correctament els diferents processos de planta i fabricació en planta química.
  • Consolidar coneixements bàsics dels processos que es desenvolupen en una planta química i afavorir la comprensió de la feina de forma integral.
Objectiu específic
  • Conèixer els processos implicats en la preparació i tractament de matèries primeres i productes químics.
  • Identificar les matèries primeres.
  • Saber abordar els serveis auxiliars del procés químic.
  • Controlar les operacions del procés a la planta química.
  • Saber posar en marxa i aturar equips, així com controlar les funcions intermèdies.
  • Conèixer i saber posar en pràctica normes de seguretat i higiene mediambientals en una planta química.
Continguts

1. Productes, processos i serveis.
1.1 Preparació i tractament de matèries primeres i productes químics
1.2 Identificació i transport de productes químics.
1.3 Emmagatzematge de productes químics.
1.4 Identificació i control de matèries químiques
1.5 Assegurament de la qualitat.
1.6 Sistemes de gestió de la qualitat.
1.7 Inspeccions i assajos per al control de la qualitat.
1.8 Mostreig per al control de la qualitat.

2. Processament de materials sòlids.

3. Processament de materials líquids i gasos.

4. Serveis auxiliars de procés químic
4.1 Preparació i posada a punt d'instal·lacions i equips auxiliars.
4.2 Operacions bàsiques de manteniment dels equips i instal·lacions.

5. Operacions de procés en planta química
5.1 Característiques dels processos de producció químics industrials.
5.2 Operacions necessàries per a la preparació de màquines i equips.
5.3 Distribució de materials.
5.4 Conducció del procés de producció.
5.5 Envasat de matèries químiques i productes.

6. Instrumentació i control
6.1 Posada en marxa i parada d'equips.
6.2 Paràmetres de control d'un procés químic industrial.
6.3 Equips de mesura.
6.4 Contingut de les fitxes de seguretat.

Sol·licita informació
Comparteix a: