Curs sobre ser soci d'una cooperativa

Administració i gestió Cursos de formació subvencionada
12 h.
Teleformació
Tipus d'ensenyament
Formació professional per a l'Ocupació (FPO)
Àrea profesional
Administració i auditoria
Objectiu general
  • Aprofundir en els coneixements fonamentals del funcionament de les cooperatives de treball.
  • Reflexionar sobre la dualitat de rols i funcions de la condició de ser persona sòcia i alhora treballadora de la cooperativa.
  • Contextualitzar millor el doble rol de persona treballadora i de persona sòcia respecte la participació, la presa de decisions i els canals de comunicació de la cooperativa.
Objectiu específic
  • Impulsar el sentiment cooperatiu en els socis com a membres de la cooperativa.
  • Sentir-se part del projecte socioempresarial compartit.
  • Reflexionar sobre la realitat actual i el que pot aportar la cooperativa a la societat.
  • Definir elements de futur amb sentit cooperatiu.
Continguts

1. Contextualització.
1.1. Actualitat del cooperativisme
1.2. Principis cooperatius

2. Persones sòcies
2.1. Tipologia
2.2. Alta i baixa de socis
2.3. Drets i deures
2.4. Règim de treball

3. Funcionament dels òrgans cooperatius
3.1. La participació
3.2. Els òrgans socials
3.3. Assemblees: tipus
3.4. Consell rector i intervenció de comptes.
3.5. Altres òrgans estatutaris o de participació

4. Capital i resultats cooperatius
4.1. Aportacions i altres fonts de finançament
4.2. Aplicació del resultats

5. Intercooperació: anàlisi d’experiències

Sol·licita informació
Comparteix a: