ESCOLA SANT GERVASI  COOPERATIVA AQP
 

ECONOMIA SOCIAL CONS21

                          

 
 
Cursos d'Economia Social 

 

Subvencionada pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

Oferta formativa regulada per l'Ordre TSF/30/2020, d'11 de març, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament de programes de formació professional per a l’ocupació per a persones treballadores ocupades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya  (DOGC núm. 8086  publicat el 16 de Març  2020). i la Resolució de 30 de juliol de 2021.

 

*****

 

 

NOTÍCIA IMPORTANT 

 

  La planificació prevista inicialment podria ser modificada , ajustada per iniciar l'activitat formativa. 

 

 

No obstant els interessats es podran continuant inscrivint a les accions formatives que els interessi i seran degudament informats de la nova planificació.

 

 

Poden participar en les accions formatives les persones ocupades, així com persones en situació d'atur dins del límits definits a les bases reguladores.

 

 

 

MODALITAT TELEFORMACIÓ: 

 

És important que les persones que estiguin interessades en participar en aquestes accions formatives disposin dels recursos tecnològics necessaris per accedir a la plataforma que el centre posarà en marxa, de manera que el participant pugui interactuar amb els tutors i formador, així com accedir a continguts interactius, vídeos, videoconferències, avaluacions i fòrums. 


 

SOCI UNA COOPERATIVA, DIRECCIÓ ECONOMIA SOCIAL I ECONOMIA CIRCULAR

 

Accions formatives que configuren l'itinerari:

  • Ser Socio d'una Cooperativa (12 Hores) en Teleformació

  • Directius d'economia Social (50 Hores) Presencial

  • L'economia circular , principis i referents (12 hores) en Teleformació

Aquestes accions formatives estan planificades de manera que es puguin realitzar com a Itinerari o bé de manera individual. A l'hora de realitzar l'inscripció podreu triar realitzar-les totes o bé alguna d'elles.

  

      

CONS 2021 SOCI UNA COOPERATIVA, DIRECCIÓ D'ECONOMIA SOCIAL I ECONOMIA CIRCULA Subvencionat 100% pel Consorci 23/03/2022 22/06/2022
Veure