Fabricació de productes farmacèutics i afins CFGS

Cicles formatius Cicles formatius
2000 h.
Dual
Tipus d'ensenyament
Formació professional (FP)
Àrea profesional
Tècnic i tecnològic
Objectiu general

Aquests estudis capaciten per gestionar i participar en les operacions de fabricació, condicionament i emmagatzematge de productes farmacèutics, biotecnològics i afins, organitzant el funcionament, la posada en marxa i la parada de les instal·lacions i equips, segons els procediments normalitzats de treball i complint les normes de seguretat, prevenció de riscos i protecció ambiental.

Continguts
 • Organització i Gestió de la Fabricació de Productes Farmacèutics, Biotecnològics i Afins (66 hores)
 • Control de Qualitat de Productes Farmacèutics, Biotecnològics i Afins (99 hores)
 • Operacions Bàsiques en la Indústria Farmacèutica, Biotecnològica i Afins (132 hores)
 • Principis de Biotecnologia (99 hores)
 • Seguretat en la Indústria Farmacèutica, Biotecnològica i Afins (66 hores)
 • Àrees i Serveis Auxiliars en la Indústria Farmacèutica, Biotecnològica i Afins (132 hores)
 • Tècniques de Producció Biotecnològica (99 hores)
 • Tècniques de Producció Farmacèutica i Afins (99 hores)
 • Regulació i Control en la Indústria Farmacèutica, Biotecnològica i Afins (99 hores)
 • Condicionament i Emmagatzematge de Productes Farmacèutics, Biotecnològics i Afins (66 hores)
 • Manteniment Electromecànic en Indústries de Procés (66 hores)
 • Formació i Orientació Laboral (66 hores)
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)
 • Anglès Tècnic (99 hores)
 • Projecte de Fabricació de Productes Farmacèutics,
 • Biotecnològics i Afins (231 hores)
 • Formació Dúal en Empresa (1000 hores)
Sortida professional

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • Encarregat o encarregada d’operadors de màquines per fabricar i condicionar productes químics
 • Supervisor o supervisora d’àrea de producció
 • Supervisor o supervisora d’àrea de condicionat
 • Supervisor o supervisora d’àrea de planificació
 • Coordinador o coordinadora d’àrea
 • Cap d’equip de reactor/bioreactor
 • Tècnic o tècnica de control
 • Coordinador o coordinadora de magatzem
 • Encarregat o encarregada de fabricació
 • Cap d’equip de processos d’extracció i purificació de productes biotecnològics
 • Cap d’equip de sala blanca en biotecnologia
 • Supervisor o supervisora d’àrea de processos i servei biotecnològic
 • Supervisor o supervisora de seguretat en processos biotecnològics.
Sol·licita informació
Comparteix a: