FOAP 2022

Programa FOAP 2022

 

Formació d’oferta en àrees prioritàries – FORMACIÓ OCUPACIONAL (FOAP)

 

Objectiu

El programa de formació d'oferta en àrees prioritàries (FOAP) ofereix a les persones treballadores, preferentment en situació d’atur i demandants d’ocupació, una formació d’acord amb el seu potencial i adaptada a les necessitats del mercat laboral.

L’objectiu d’aquest programa és afavorir la productivitat i la competitivitat de les empreses per mitjà d’una formació personalitzada subvencionada, així com la qualificació i la promoció de les persones treballadores.

 

Què ofereix?

Aquest programa subvenciona les tipologies d'accions formatives en les àrees que s'estableixin com a prioritàries per a les diferents unitats territorials:

  • Especialitats adreçades a l’obtenció de certificats de professionalitat que es programin completes (mòduls formatius, formació complementària i mòdul de formació pràctica en empresa).
  • Especialitats convocades del fitxer d’especialitats del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya no adreçades a l’obtenció de certificats de professionalitat.

Trobareu més informació sobre la priorització de l'oferta formativa a la pàgina web del SOC.
 

 

Persones destinatàries de les accions formatives – FOAP2022

 

Les persones destinatàries de les accions formatives finançades amb aquest programa són, prioritàriament, persones treballadores en situació d'atur demandants d'ocupació (DONO) i també:

  • Persones amb especials dificultats d’inserció al mercat de treball i/o en situació de vulnerabilitat social (persones amb discapacitat reconeguda igual o superior al 33%, persones majors de 45 anys, persones inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades de forma ininterrompuda més de 2 anys)
  • Dones
  • Persones que no cobren prestació per desocupació o que no hi tinguin dret.
  • Persones amb baixa qualificació professional.
  • Joves menors de 30 anys.
  • Persones beneficiàries dels programes PREPARA, Activació per a l'Ocupació i d'altres que comportin l'obligació o compromís de participar en cursos de formació professional per a l'ocupació, dins de les polítiques actives d'ocupació.

 

Normativa – FOAP 2022

 

Resolució EMT/2167/2022, de 29 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2022 de les subvencions per a la realització d'accions de formació d'oferta en àrees prioritàries adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC - FOAP)

Ordre TSF/179/2020, de 19 d'octubre, de modificació de l'Ordre TSF/170/2018, de 8 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització de Programes de Formació Professional per a l'Ocupació adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. (DOGC núm. 8252 Ordre publicat el 22/10/2020)

Ordre TSF/170/2018, de 8 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització d'accions de formació d'oferta en àrees prioritàries —adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades— que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

 

Comparteix a: