Laboratori d'anàlisi i control de qualitat CFGS

Cicles formatius Cicles formatius
2000 h.
Dual
Tipus d'ensenyament
Formació professional (FP)
Àrea profesional
Experimental i matemàtic
Objectiu general

La competència general d’aquest títol consisteix a organitzar i coordinar les activitats de laboratori i el pla de mostreig, realitzant tot tipus d’assajos i anàlisis sobre matèries i productes en procés i acabats, orientats a la investigació i al control de qualitat, interpretant els resultats obtinguts, i actuant sota normes de bones pràctiques al laboratori.

Continguts
 • Mostreig i preparació de la mostra (132 hores)
 • Anàlisis químiques (165 hores)
 • Anàlisi instrumental (165 hores)
 • Assajos físics (99 hores)
 • Assajos fisicoquímics (99 hores)
 • Assajos microbiològics (132 hores)
 • Assajos biotecnològics (99 hores)
 • Qualitat i seguretat en el laboratori (99 hores)
 • Formació i Orientació Laboral (66 hores)
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)
 • Anglès tècnic (99 hores)
 • Projecte de laboratori d’anàlisi i de
 • control de qualitat (231 hores)
 • Formació Dual en Empresa (1000 hores)
Sortida professional

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • Tècnic o tècnica de laboratori i control de qualitat
 • Analista d’investigació i desenvolupament
 • Analista d’aigües
 • Analista de matèries primeres i de productes acabats
Sol·licita informació
Comparteix a: