Manteniment industrial

Electromecànica Cursos de formació subvencionada
120 h.
Presencial
Tipus d'ensenyament
Formació professional per a l'Ocupació (FPO)
Àrea profesional
Electricidad y Electrónica
Objectiu general
  • Conèixer les lleis fonamentals de la mecànica de líquids, en la tècnica delscomponents i en el disseny de circuits bàsics.
  • Ser capaç d'identificar, definir i dibuixar diferents elements pneumàtics i hidràulics, per al desenvolupament i manteniment d'instal·lacions hidràuliques i pneumàtiques.
  • Conèixer els diferents models de càlcul de costos i reconèixer el més adequat per ala seva implantació en una empresa determinada.
  • Interpretar les desviacions i proposar mesures correctores quan sigui necessari.
Continguts

1. Mecànica de fluids

2. Electromecànica

3. Pneumàtica

4. Hidràulica.

Sol·licita informació
Manteniment industrial - (C0144)
Programa: Sectorial 2022
Del 18/09/2023 al 20/12/2023
de dilluns a dimecres de 18:00 a 21:00
Subvencionat preferentment per a persones OCUPADES
AQP Mollet del Vallès
C/ Sabadell, 41 - 08100 MOLLET DEL VALLÈS
Preinscripció
Comparteix a: