ESCOLA SANT GERVASI  COOPERATIVA AQP
 

Mindfulness i PNL CONS-21

                          

Curs de Mindfulness i PNL (programació neurolingüística)

 

Subvencionada pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

Oferta formativa regulada per l'Ordre TSF/30/2020, d'11 de març, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament de programes de formació professional per a l’ocupació per a persones treballadores ocupades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya  (DOGC núm. 8086  publicat el 16 de Març  2020).

i la Resolució de 30 de juliol de 2021.

 

*****

 

 

NOTÍCIA IMPORTANT 

 

  La planificació prevista inicialment podria ser modificada i ajustada per iniciar l'activitat formativa. 

No obstant els interessats es podran continuant inscrivint a les accions formatives que els interessi i seran degudament informats de la nova planificació.

 

Poden participar en les accions formatives les persones ocupades, així com persones en situació d'atur dins del límits definits a les bases reguladores.


 

Mindfulness i PNL (Programació neurolingüística)

 

Accions formatives que configuren l'itinerari:

  • MINDFULNESS (30 Hores)
  • PNL - Programació neurolingüística (30 Hores)
  • PNL - Programació neourolingüística - nivell II (30 hores)

Aquestes accions formatives estan planificades de manera que es puguin realitzar com a Itinerari o bé de manera individual. A l'hora de realitzar l'inscripció podreu triar realitzar-les totes o bé alguna d'elles.

  

      

CONS 2021 MINDFULNESS i PNL (Programació neurolingüística) 21/12/2021 26/05/2022
Veure