ESCOLA SANT GERVASI  COOPERATIVA AQP
 

MIXTOS 2021 ACTIC

                      

 
                             
 
 

Cursos d'ACTIC

 

Subvencionada pel 
Consorci per la Formació Contínua de Catalunya

 

Regulada per ORDRE TSF/86/2021 de 27 d´abril de 2021, per la qual s'aproven les bases reguladores dels programes mixtos d'orientació i formació professional per a l'ocupació per a persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

 RESOLUCIÓ de 5 maig de 2021

******* 

Poden participar en les accions formatives  persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal com a conseqüència de la crisis derivada de la COVID-19,les persones ocupades, així com persones en situació d'atur dins del límits definits a les bases reguladores.

 

 ACTIC (acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació) és un certificat, emès per la Generalitat de Catalunya, que dona a conèixer a qualsevol empresa o administració quin nivell de capacitats teniu en l’ús de les TIC

 

  MODALITAT PRESENCIAL 

 

 

ACTIC/C6 ( MIXTOS 2021)

 

  

TARDES // INSCRIPCIÓ OBERTA

 

  • Competència 6: Tractament de la informació numèrica

 Crear i utilitzar fulls de càlcul i aplicar-los a les activitats que requereixen l’ús d’operacions i funcions.

 

              

 

 

Veure informació

Oferta formativa

Codi Descripció Finançament Data d'inici Data finalització
ACTIC/C6 ACTIC/C6 Tractament de la informació numèrica ( MIXTOS 21) Subvencionat 100% pel Consorci 25/04/2022 13/09/2022