ESCOLA SANT GERVASI  COOPERATIVA AQP
 

MIXTOS 2021 ACTIC

                      

 
                             
 
 

Cursos d'ACTIC

 

Subvencionada pel 
Consorci per la Formació Contínua de Catalunya

 

Regulada per ORDRE TSF/86/2021 de 27 d´abril de 2021, per la qual s'aproven les bases reguladores dels programes mixtos d'orientació i formació professional per a l'ocupació per a persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

 RESOLUCIÓ de 5 maig de 2021

******* 

Poden participar en les accions formatives  persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal com a conseqüència de la crisis derivada de la COVID-19,les persones ocupades, així com persones en situació d'atur dins del límits definits a les bases reguladores.

 

 ACTIC (acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació) és un certificat, emès per la Generalitat de Catalunya, que dona a conèixer a qualsevol empresa o administració quin nivell de capacitats teniu en l’ús de les TIC

 

  MODALITAT PRESENCIAL 

 

 

ACTIC/C8 ( MIXTOS 2021)

 

  

TARDES // INSCRIPCIÓ OBERTA

 

  • Competència 8: Presentació de continguts

Dissenyar presentacions gràfiques, integrant objectes de diferent naturalesa per presentar documentació i informació en diferents suports, destinada a ser projectada, impresa i/o publicada per Internet.

 

              

 

 

Veure informació

Oferta formativa

Codi Descripció Finançament Data d'inici Data finalització
ACTIC/C8 ACTIC/C8 Presentació de continguts (MIXTOS) Subvencionat 100% pel Consorci 01/06/2022 14/09/2022