ESCOLA SANT GERVASI  COOPERATIVA AQP
 

MIXTOS 2021 INFORMÀTICA

                      

 
                             
 
 

Cursos d'ACTIC

 

Subvencionada pel 
Consorci per la Formació Contínua de Catalunya

 

Regulada per ORDRE TSF/86/2021 de 27 d´abril de 2021, per la qual s'aproven les bases reguladores dels programes mixtos d'orientació i formació professional per a l'ocupació per a persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

 RESOLUCIÓ de 5 maig de 2021

******* 

Poden participar en les accions formatives  persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal com a conseqüència de la crisis derivada de la COVID-19,les persones ocupades, així com persones en situació d'atur dins del límits definits a les bases reguladores.

 

 ACTIC (acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació) és un certificat, emès per la Generalitat de Catalunya, que dona a conèixer a qualsevol empresa o administració quin nivell de capacitats teniu en l’ús de les TIC

 

  MODALITAT PRESENCIAL 

 

 

ACTIC/C2 (ÚS DE L'ORDINADOR I DIGITALITZACIÓ)

 

  

TARDES // INSCRIPCIÓ OBERTA

 

  • Competència 2: Tecnologia digital i ús de l'ordinador i del sistema operatiu

Ús de les funcions bàsiques d'un equip informàtic i del seu sistema operatiu, amb aplicació dels fonaments de la tecnologia digital.

 

              

ACTIC/C2 ACTIC/C2 Tecnologia digital i ús de l'ordinador i del sistema operatiu ( MIXTOS 21) Subvencionat 100% pel Consorci 31/01/2022 20/04/2022
Veure

ACTIC/C3 ( INTERNET)

 

  

TARDES // INSCRIPCIÓ OBERTA

 

 

  • Competència 3: INTERNET- Navegació i comunicació en el món digital

Utilització dels serveis disponibles a la xarxa per a la recerca d'informació, aplicant criteris de restricció adequats i registrant i emmagatzemant la informació, si escau. Aplicació de les prestacions que ofereix internet per a la comunicació interpersonal i l'intercanvi d'informació i serveis, la compartició del coneixement i la creació de xarxes.

 

              

ACTIC/C3 ACTIC/C3 Navegació i comunicació en el món digital ( MIXTOS 21) Subvencionat 100% pel Consorci 28/04/2022 30/05/2022
Veure

ACTIC/C4 ( WORD)

 

  

TARDES // INSCRIPCIÓ OBERTA

 

  • Competència 4: WORD- Tractament de la informació escrita

 Ús d’un processador de textos per crear, tractar, elaborar i presentar informació i textos, destinats a ser impresos o publicats a Internet.

 

              

ACTIC/C4 ACTIC/C4 Tractament de la informació escrita ( MIXTOS 21) Subvencionat 100% pel Consorci 08/02/2022 26/04/2022
Veure

ACTIC/C6 ( EXCEL)

 

  

TARDES // INSCRIPCIÓ OBERTA

 

  • Competència 6: EXCEL- Tractament de la informació numèrica

 Crear i utilitzar fulls de càlcul i aplicar-los a les activitats que requereixen l’ús d’operacions i funcions.

 

              

ACTIC/C6 ACTIC/C6 Tractament de la informació numèrica ( MIXTOS 21) Subvencionat 100% pel Consorci 25/04/2022 13/09/2022
Veure

ACTIC/C8 ( POWER POINT)

 

  

TARDES // INSCRIPCIÓ OBERTA

 

  • Competència 8: POWER POINT- Presentació de continguts

Dissenyar presentacions gràfiques, integrant objectes de diferent naturalesa per presentar documentació i informació en diferents suports, destinada a ser projectada, impresa i/o publicada per Internet.

 

              

ACTIC/C8-POWER ACTIC/C8 Presentació de Continguts POWER POINT Subvencionat 100% pel Consorci 01/06/2022 14/09/2022
Veure