ESCOLA SANT GERVASI  COOPERATIVA AQP
 

MIXTOS 2021 Química CP

                      

 
             
 
 

Certificats de Professionalitat de   QUÍMICA
Subvencionada pel
Consorci per la Formació Contínua de Catalunya

 

Regulada per ORDRE TSF/86/2021 de 27 d´abril de 2021, per la qual s'aproven les bases reguladores dels programes mixtos d'orientació i formació professional per a l'ocupació per a persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

 RESOLUCIÓ de 5 maig de 2021

******* 

Poden participar en les accions formatives  persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal com a conseqüència de la crisis derivada de la COVID-19,les persones ocupades, així com persones en situació d'atur dins del límits definits a les bases reguladores.

 

  MODALITAT PRESENCIAL 

 

 

QUIE0108_2 - OPERACIONS BÀSIQUES EN PLANTA QUÍMICA (Certificat de Professionalitat / MIXTOS 2021)

 

TARDES // INSCRIPCIÓ OBERTA

Competència :

Realitzar totes les operacions bàsiques i de control dels diversos processos químics, controlant el funcionament, posada en marxa i aturada de les màquines, equips i instal·lacions en ells compreses, mantenint les condicions de seguretat, qualitat i ambientals establertes, i responsabilitzant-se del manteniment bàsica dels equips de l’àrea de treball.

< Requisits d'estudis: Semblants a ESO, EGB, Grau Mig, FP I ... >

 

   

QUIE0108_2 OPERACIONS BÀSIQUES EN PLANTA QUÍMICA Subvencionat 100% pel Consorci 25/10/2021 27/09/2022
Veure

QUIM0109_2 - ELABORACIÓ DE PRODUCTES FARMACÈUTICS I AFINS (Certificat de Professionalitat / MIXTOS 2021)

TARDES // INSCRIPCIÓ OBERTA

 
Competència:

Realitzar totes les operacions del procés de fabricació de productes farmacèutics, controlant el funcionament, posada en marxa i aturada dels equips, en condicions de seguretat, qualitat i ambientals establertes, responsabilitzant-se del manteniment de primer nivell dels equips.

< Requisits d'estudis: Semblants a ESO, EGB, Grau Mig, FP I ... >

 

    

QUIM0109_2 QUIM0109_2 - ELABORACIÓ DE PRODUCTES FARMACÈUTICS I AFINS (Certificat de Professionalitat / MIXTOS 2021) Subvencionat 100% pel Consorci 15/11/2021 28/09/2022
Veure

QUIL0108_3 ANÀLISI QUÍMICA (Certificat de Professionalitat / MIXTOS 2021)

 

TARDES // INSCRIPCIÓ OBERTA

Competència :

Organitzar i aplicar tècniques i mètodes d’anàlisis químic i instrumental, sobre matèries i productes, orientats al control de qualitat i investigació; actuant sota normes de bones pràctiques de laboratori, de seguretat personal i mediambiental. 

< Requisits d'estudis: Semblants a Batxillerat, COU i Grau Superior, FP2... >

 

    

QUIL0108_3 ANÀLISIS QUÍMICA Subvencionat 100% pel Consorci 08/11/2021 28/09/2022
Veure