ESCOLA SANT GERVASI  COOPERATIVA AQP
 

MIXTOS 21 Administració CP

                      

 
                             
 
 

Certificats de Professionalitat d'ADMINISTRACIÓ
Subvencionada pel 
Consorci per la Formació Contínua de Catalunya

 

Regulada per ORDRE TSF/86/2021 de 27 d´abril de 2021, per la qual s'aproven les bases reguladores dels programes mixtos d'orientació i formació professional per a l'ocupació per a persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

 RESOLUCIÓ de 5 maig de 2021

******* 

Poden participar en les accions formatives  persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal com a conseqüència de la crisis derivada de la COVID-19,les persones ocupades, així com persones en situació d'atur dins del límits definits a les bases reguladores.

 

  MODALITAT PRESENCIAL 

 

 

ADGG0408_1 - OPERACIONS AUXILIARS DE SERVEIS ADMINISTRATIUS I GENERALS (Certificat de Professionalitat / MIXTOS 2021)

 

TARDES // INSCRIPCIÓ OBERTACompetència general:

Distribuir, reproduir i transmetre la informació i documentació requerides a les tasques administratives i de gestió, internes i externes, així com realitzar tràmits elementals de verificació de dades i documents a requeriments de tècnics de nivell superior amb eficàcia, d’acord amb les instruccions o procediments establerts.

     

ADGG0408_1 ADGG0408_1- OPERACIONS AUXILIARS DE SERVEIS ADMINISTRATIUS I GENERALS (Certificat de Professionalitat / MIXTOS 21) 18/11/2021 28/09/2022
Veure

ADGD0108_3 - GESTIÓ COMPTABLE I GESTIÓ ADMINISTRATIVA PER A AUDITORIA (Certificat de Professionalitat / MIXTOS 2021)

 

TARDES // INSCRIPCIÓ OBERTA

 

< Requisits d'estudis: Semblants a Batxillerat, COU i Grau Superior, FP2... >

Horari de TARDA de 16:00 a 21:00 de dilluns a divendres

Competència general:

Efectuar la gestió administrativa comptable-fiscal garantint el manteniment actualitzat del sistema d’informació i l’arxiu de la documentació, i realitzar les gestions administratives dels procediments previstos en el pla global d’auditoria.

      

ADGD0108_3 ADGD0108 - GESTIÓ COMPTABLE I GESTIÓ ADMINISTRATIVA PER A AUDITORIA (Certificat de Professionalitat / MIXTOS 2021) Subvencionat 100% pel Consorci 18/01/2022 28/09/2022
Veure