ESCOLA SANT GERVASI COOPERATIVA AQP
 

MIXTOS 21 Administració CP

                      

 
                             
 
 

Certificats de Professionalitat d'ADMINISTRACIÓ
Subvencionada pel 
Consorci per la Formació Contínua de Catalunya

 

Regulada per ORDRE TSF/86/2021 de 27 d´abril de 2021, per la qual s'aproven les bases reguladores dels programes mixtos d'orientació i formació professional per a l'ocupació per a persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

 RESOLUCIÓ de 5 maig de 2021

******* 

Poden participar en les accions formatives  persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal com a conseqüència de la crisis derivada de la COVID-19,les persones ocupades, així com persones en situació d'atur dins del límits definits a les bases reguladores.

 

  MODALITAT PRESENCIAL 

 

 

ADGD0108_3 - GESTIÓ COMPTABLE I GESTIÓ ADMINISTRATIVA PER A AUDITORIA (Certificat de Professionalitat / MIXTOS 2021)

 

TARDES // INSCRIPCIÓ OBERTA

 

< Requisits d'estudis: Semblants a Batxillerat, COU i Grau Superior, FP2... >

Horari de TARDA de 16:00 a 21:00 de dilluns a divendres

Competència general:

Efectuar la gestió administrativa comptable-fiscal garantint el manteniment actualitzat del sistema d’informació i l’arxiu de la documentació, i realitzar les gestions administratives dels procediments previstos en el pla global d’auditoria.

      

 

Àmbit professional:

Departament d’administració de qualsevol tipus d’empresa pública o privada en dependència del cap de comptabilitat. Assessories comptables i fiscals. Societats d’auditoria o auditors individuals.

 

Sectors productius:

Tots.

Ocupacions o llocs de treball relacionats:

 • Administratiu comptable
 • Ajudant d’auditoria
 • Comptable

Duració de la formació associada: 640 hores

Relació de mòduls formatius i de unitats formatives:

MF0231_3: Comptabilitat i Fiscalitat. (240 hores)

 • UF0314: Gestió Comptable. (90 h)
 • UF0315: Gestió Fiscal. (90 h)
 • UF0316: Implantació i Control d’un Sistema Comptable Informatitzat. (60 h)

MF0232_3: Auditoria. (120 hores)

 • UF0317: Planificació de l’Auditoria. (50 h)
 • UF0318: Auditoria de les Àrees de l’Empresa. (70 h)

Formació complementària (10 hores)

MF0233_2: (Transversal) Ofimàtica. (190 hores)

 • UF0319 (Transversal) Sistema Operatiu, Recerca de la Informació: Internet/Intranet i Correu Electrònic (30 h)
 • UF0320 (Transversal) Aplicacions Informàtiques de Tractament de textos (30 h)
 • UF0321 (Transversal) Aplicacions Informàtiques de Fulls de Càlcul (50 h)
 • UF0322 (Transversal) Aplicacions Informàtiques de Bases de Dades Relacionals (50 h)
 • UF0323 (Transversal) Aplicacions Informàtiques per a Presentacions: Gràfiques d’ Informació (30 h)


MP0075: Mòdul de Pràctiques Professionals no Laborals de Gestió comptable i gestió administrativa per a auditoria (80 hores)

 

 

 

Veure informació

Oferta formativa

Codi Descripció Finançament Data d'inici Data finalització
ADGD0108_3 ADGD0108 - GESTIÓ COMPTABLE I GESTIÓ ADMINISTRATIVA PER A AUDITORIA (Certificat de Professionalitat / MIXTOS 2021) Subvencionat 100% pel Consorci 18/01/2022 28/09/2022