ESCOLA SANT GERVASI  COOPERATIVA AQP
 

MIXTOS 21 Administració CP

                      

 
                             
 
 

Certificats de Professionalitat d'ADMINISTRACIÓ
Subvencionada pel 
Consorci per la Formació Contínua de Catalunya

 

Regulada per ORDRE TSF/86/2021 de 27 d´abril de 2021, per la qual s'aproven les bases reguladores dels programes mixtos d'orientació i formació professional per a l'ocupació per a persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

 RESOLUCIÓ de 5 maig de 2021

******* 

Poden participar en les accions formatives  persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal com a conseqüència de la crisis derivada de la COVID-19,les persones ocupades, així com persones en situació d'atur dins del límits definits a les bases reguladores.

 

  MODALITAT PRESENCIAL 

 

 

ADGG0408_1 - OPERACIONS AUXILIARS DE SERVEIS ADMINISTRATIUS I GENERALS (Certificat de Professionalitat / MIXTOS 2021)

 

TARDES // INSCRIPCIÓ OBERTACompetència general:

Distribuir, reproduir i transmetre la informació i documentació requerides a les tasques administratives i de gestió, internes i externes, així com realitzar tràmits elementals de verificació de dades i documents a requeriments de tècnics de nivell superior amb eficàcia, d’acord amb les instruccions o procediments establerts.

     

 

Ocupacions de la formació associada:

•        Operadors/es de central telefònica.

•        Tele operadors/es.

•        Empleats/des de finestreta de correus.

•        Recepcionista- telefonista en oficines en general.

•        Classificadors/es, repartidors/res de correspondència.

•        Bidells.

•        Auxiliars de serveis generals.

•        Auxiliar d’oficina.

•        Auxiliar d’arxiu.

•        Auxiliar d’informació.

 

Durada de la formació associada:

 430 hores

 

Mòduls i unitats formatives del Certificat de Professionalitat:

MF00696_1 Tècniques administratives bàsiques d’oficina (150 hores).

•        UF0517: Organització empresarial i de recursos humans (30 hores).

•        UF0518: Gestió auxiliar de la correspondència i paqueteria a l’empresa (30 hores).

•        UF0519: Gestió auxiliar de documentació econòmica-administrativa i comercial (90 hores).

 

MF0970_1: Operacions bàsiques de comunicació (120 hores).

•        UF0520: Comunicació en les relacions professionals (50 hores).

•        UF0521: Comunicació oral i escrita a l’empresa (70 hores).

 

MF0971_1: Reproducció i arxiu (Transversal 120 hores).

•        UF0513: Gestió auxiliar d’arxiu en suport convencional o informàtic.

•        UF0514: Gestió auxiliar de reproducció en suport convencional o informàtic (60 hores).

 

MF0112: Mòdul de pràctiques professionals no laborals (40 hores).

Veure informació

Oferta formativa

Codi Descripció Finançament Data d'inici Data finalització
ADGG0408_1 ADGG0408_1- OPERACIONS AUXILIARS DE SERVEIS ADMINISTRATIUS I GENERALS (Certificat de Professionalitat / MIXTOS 21) 18/11/2021 28/09/2022