ESCOLA SANT GERVASI  COOPERATIVA AQP
 

NÒMINES CONS 21

                          

 
 
Cursos de Nòmines i Seguretat Social

 

Subvencionada pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

Oferta formativa regulada per l'Ordre TSF/30/2020, d'11 de març, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament de programes de formació professional per a l’ocupació per a persones treballadores ocupades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya  (DOGC núm. 8086  publicat el 16 de Març  2020). i la Resolució de 30 de juliol de 2021.

 

*****

 

 

NOTÍCIA IMPORTANT 

 

  La planificació prevista inicialment podria ser modificada , ajustada per iniciar l'activitat formativa.  

No obstant els interessats es podran continuant inscrivint a les accions formatives que els interessi i seran degudament informats de la nova planificació.  

Poden participar en les accions formatives les persones ocupades, així com persones en situació d'atur dins del límits definits a les bases reguladores.

 

 

 

 

NÒMINES I SEGURETAT SOCIAL

 

Accions formatives que configuren l'itinerari:

  • Nòmines i Seguretat Social I (30 Hores)
  • Nòmines i Seguretat Social II (30 Hores)

Aquestes accions formatives estan planificades de manera que es puguin realitzar com a Itinerari o bé de manera individual. A l'hora de realitzar l'inscripció podreu triar realitzar-les totes o bé alguna d'elles.

  

      

CONS 2021 NÒMINES I SEGURETAT SOCIAL Subvencionat 100% pel Consorci 15/02/2022 27/04/2022
Veure