ESCOLA SANT GERVASI  COOPERATIVA AQP
 

Oferta formativa

Codi Itinerari Descripció Hores Finançament Data d'inici Data finalització
SANITARI Codificació Clínica 20h. Subvencionado 100% por el SEPE 22/09/2021 18/10/2021
SANITARI Teleassitència 50h. Subvencionado 100% por el SEPE 28/09/2021 18/11/2021
EINES COGNITIVES I EDUCATIVES Resolució de Conflictes en l'Educació 40h. Subvencionado 100% por el SEPE 05/10/2021 04/11/2021