ESCOLA SANT GERVASI  COOPERATIVA AQP
 

Oferta formativa

Codi Itinerari Descripció Hores Finançament Data d'inici Data finalització
ADGG0408_1 MIXTOS 21 Administració CP Tècniques administratives bàsiques d'oficina 150h. Subvencionat 100% pel Consorci 04/11/2021 02/02/2022
QUIL0108_3 MIXTOS 2021 Química CP Qualitat en laboratori. 130h. Subvencionat 100% pel Consorci 08/11/2021 11/01/2022
QUIM0109_2 MIXTOS 2021 Química CP Preparació d’equips i instal·lacions de dispensat de materials en condicions òptimes d’higiene i seguretat 180h. Subvencionat 100% pel Consorci 15/11/2021 04/02/2022
DIGITALS Competències digitals MIXTOS 21 30h. Subvencionat 100% pel Consorci 16/11/2021 21/12/2021
ANGLÈS B1 MIXTOS 21 ANGLÈS 240h. Subvencionat 100% pel Consorci 29/11/2021 28/09/2022
ANGLÈS B2 MIXTOS 21 ANGLÈS 240h. Subvencionat 100% pel Consorci 02/12/2021 27/09/2022
QUIL0108_3 MIXTOS 2021 Química CP Mostreig per a assaig i anàlisi 70h. Subvencionat 100% pel Consorci 12/01/2022 03/02/2022
ADGD0108_3 MIXTOS 21 Administració CP Comptabilitat i Fiscalitat 240h. Subvencionat 100% pel Consorci 18/01/2022 05/04/2022
ACTIC/C2 MIXTOS 2021 ACTIC 30h. Subvencionat 100% pel Consorci 19/01/2022 21/02/2022
ACTIC/C4 MIXTOS 2021 ACTIC 30h. Subvencionat 100% pel Consorci 25/01/2022 24/02/2022
TELEFORMACIÓ TELEFORMACIÓ MIXTOS 21 30h. Subvencionat 100% pel Consorci 31/01/2022 07/03/2022
ADGG0408_1 MIXTOS 21 Administració CP Operacions bàsiques de comunicació 120h. Subvencionat 100% pel Consorci 03/02/2022 30/03/2022
QUIL0108_3 MIXTOS 2021 Química CP Mètode d'anàlisi químics 150h. Subvencionat 100% pel Consorci 07/02/2022 30/03/2022
QUIM0109_2 MIXTOS 2021 Química CP Instal.lacions, serveis i equipaments de fabricació ded productes farmacèutics i afins 160h. Subvencionat 100% pel Consorci 07/02/2022 27/04/2022
ACTIC/C2 MIXTOS 2021 ACTIC 30h. Subvencionat 100% pel Consorci 23/02/2022 30/03/2022
ACTIC/C4 MIXTOS 2021 ACTIC 30h. Subvencionat 100% pel Consorci 01/03/2022 31/03/2022
TELEFORMACIÓ TELEFORMACIÓ MIXTOS 21 25h. Subvencionat 100% pel Consorci 10/03/2022 07/04/2022
QUIL0108_3 MIXTOS 2021 Química CP Mètodes instrumentals d'anàlisi químic 220h. Subvencionat 100% pel Consorci 31/03/2022 28/06/2022
ADGG0408_1 MIXTOS 21 Administració CP Reproducció i arxiu 120h. Subvencionat 100% pel Consorci 31/03/2022 31/05/2022
ACTIC/C3 MIXTOS 2021 ACTIC 30h. Subvencionat 100% pel Consorci 04/04/2022 16/05/2022
ACTIC/C6 MIXTOS 2021 ACTIC 30h. Subvencionat 100% pel Consorci 05/04/2022 12/05/2022
ADGD0108_3 MIXTOS 21 Administració CP Auditoria 120h. Subvencionat 100% pel Consorci 06/04/2022 18/05/2022
QUIM0109_2 MIXTOS 2021 Química CP Fabricació de lots farmacèutics 180h. Subvencionat 100% pel Consorci 28/04/2022 20/07/2022
TELEFORMACIÓ TELEFORMACIÓ MIXTOS 21 20h. Subvencionat 100% pel Consorci 03/05/2022 26/05/2022
ACTIC/C6 MIXTOS 2021 ACTIC 30h. Subvencionat 100% pel Consorci 17/05/2022 16/06/2022
ACTIC/C8 MIXTOS 2021 ACTIC 30h. Subvencionat 100% pel Consorci 18/05/2022 22/06/2022
ADGD0108_3 MIXTOS 21 Administració CP Ofimàtica 190h. Subvencionat 100% pel Consorci 19/05/2022 14/07/2022
ADGG0408_1 MIXTOS 21 Administració CP Mòdul de pràctiques professionals no laborals 40h. Subvencionat 100% pel Consorci 01/06/2022 28/09/2022
ACTIC/C6 MIXTOS 2021 ACTIC 30h. Subvencionat 100% pel Consorci 21/06/2022 26/07/2022
ACTIC/C8 MIXTOS 2021 ACTIC 30h. Subvencionat 100% pel Consorci 27/06/2022 27/07/2022
QUIL0108_3 MIXTOS 2021 Química CP Pràctiques professionals no laborals (CP ANÀLISI QUÍMICA) ( Dates orientatives per noves incorporacions) 120h. Subvencionat 100% pel Consorci 01/07/2022 28/09/2022
ADGD0108_3 MIXTOS 21 Administració CP Mòdul de pràctiques professionals no laborals de gestió comptable i auditoria 80h. Subvencionat 100% pel Consorci 18/07/2022 28/09/2022
QUIM0109_2 MIXTOS 2021 Química CP Mòdul de pràctiques professionals no laborals (CP Elaboració de prod. Farmacèutics i afins) ( Adreçat únicament a les persones que han realitzat el CP complert) 80h. Subvencionat 100% pel Consorci 21/07/2022 28/09/2022