ESCOLA SANT GERVASI  COOPERATIVA AQP
 

Oferta formativa

Codi Itinerari Descripció Hores Finançament Data d'inici Data finalització
ADGD0108_3 MIXTOS 21 Administració CP Comptabilitat i Fiscalitat 240h. Subvencionat 100% pel Consorci 27/01/2022 06/04/2022
ACTIC/C2 MIXTOS 2021 INFORMÀTICA 30h. Subvencionat 100% pel Consorci 31/01/2022 07/03/2022
QUIE0108_2M FOAP 21 QUIMICA (*) Formació complementària 10h. Subvencionat 100% pel SOC 01/02/2022 03/02/2022
CONS 2021 TELEFORMACIÓ-LIDERATGE CONS 21 30h. Subvencionat 100% pel Consorci 02/02/2022 09/03/2022
QUIE0108_2M FOAP 21 QUIMICA (*) Operacions bàsiques de procés químic 150h. Subvencionat 100% pel SOC 04/02/2022 17/03/2022
ACTIC/C4 MIXTOS 2021 INFORMÀTICA 30h. Subvencionat 100% pel Consorci 08/02/2022 10/03/2022
QUIL0108_3M FOAP 21 QUIMICA (*) Formació complementària 10h. Subvencionat 100% pel SOC 10/02/2022 11/02/2022
DIGITALS Competències digitals MIXTOS 21 30h. Subvencionat 100% pel Consorci 14/02/2022 21/03/2022
QUIL0108_3M FOAP 21 QUIMICA (*) Qualitat en laboratori. 130h. Subvencionat 100% pel SOC 15/02/2022 18/03/2022
CONS 2021 NÒMINES CONS 21 30h. Subvencionat 100% pel Consorci 15/02/2022 17/03/2022
ANGLÈS B1_B MIXTOS 21 ANGLÈS 180h. Subvencionat 100% pel Consorci 16/02/2022 28/09/2022
ANGLÈS B2_B MIXTOS 21 ANGLÈS 180h. Subvencionat 100% pel Consorci 22/02/2022 27/09/2022
QUIA0108_3T FOAP 21 QUIMICA (*) Formació Complementària 10h. Subvencionat 100% pel SOC 22/02/2022 24/02/2022
CONS 2021 Teleformació - QUÍMICA CONS 21 15h. Subvencionat 100% pel Consorci 24/02/2022 09/03/2022
QUIA0108_3T FOAP 21 QUIMICA (*) Qualitatt al laboratori 130h. Subvencionat 100% pel SOC 02/03/2022 04/03/2022
CONS 2021 Mindfulness i PNL CONS-21 30h. Subvencionat 100% pel Consorci 03/03/2022 07/04/2022
ACTIC/C2 MIXTOS 2021 INFORMÀTICA 30h. Subvencionat 100% pel Consorci 09/03/2022 20/04/2022
TELEFORMACIÓ TELEFORMACIÓ MIXTOS 21 25h. Subvencionat 100% pel Consorci 10/03/2022 07/04/2022
ACTIC/C4 MIXTOS 2021 INFORMÀTICA 30h. Subvencionat 100% pel Consorci 15/03/2022 26/04/2022
CONS 2021 Teleformació - QUÍMICA CONS 21 30h. Subvencionat 100% pel Consorci 15/03/2022 04/04/2022
CONS 2021 TELEFORMACIÓ-LIDERATGE CONS 21 30h. Subvencionat 100% pel Consorci 16/03/2022 27/04/2022
CONS 2021 Teleformació - FARMA CONS 21 50h. Subvencionat 100% pel Consorci 17/03/2022 25/04/2022
QUIE0108_2M FOAP 21 QUIMICA (*) Operacions de màquines, equips i instal·lacions de planta química 170h. Subvencionat 100% pel SOC 21/03/2022 10/05/2022
QUIL0108_3M FOAP 21 QUIMICA (*) Mostreig per a assaig i anàlisi 70h. Subvencionat 100% pel SOC 21/03/2022 06/04/2022
CONS 2021 NÒMINES CONS 21 30h. Subvencionat 100% pel Consorci 22/03/2022 27/04/2022
CONS 2021 ECONOMIA SOCIAL CONS21 12h. Subvencionat 100% pel Consorci 23/03/2022 30/03/2022
QUIA0108_3T FOAP 21 QUIMICA (*) Mostreig per a assaig i anàlisi 70h. Subvencionat 100% pel SOC 05/04/2022 28/04/2022
ADGD0108_3 MIXTOS 21 Administració CP Auditoria 120h. Subvencionat 100% pel Consorci 07/04/2022 19/05/2022
QUIL0108_3M FOAP 21 QUIMICA (*) Mètode d'anàlisi químics 150h. Subvencionat 100% pel SOC 07/04/2022 23/05/2022
CONS 2021 ECONOMIA SOCIAL CONS21 50h. Subvencionat 100% pel Consorci 20/04/2022 01/06/2022
ACTIC/C6 MIXTOS 2021 INFORMÀTICA 30h. Subvencionat 100% pel Consorci 25/04/2022 26/05/2022
CONS 2021 Mindfulness i PNL CONS-21 30h. Subvencionat 100% pel Consorci 26/04/2022 26/05/2022
CONS 2021 Teleformació - QUÍMICA CONS 21 30h. Subvencionat 100% pel Consorci 27/04/2022 16/05/2022
ACTIC/C3 MIXTOS 2021 INFORMÀTICA 30h. Subvencionat 100% pel Consorci 28/04/2022 30/05/2022
QUIA0108_3T FOAP 21 QUIMICA (*) Assajos físics de materials 90h. Subvencionat 100% pel SOC 02/05/2022 20/05/2022
TELEFORMACIÓ TELEFORMACIÓ MIXTOS 21 20h. Subvencionat 100% pel Consorci 03/05/2022 26/05/2022
CONS 2021 TELEFORMACIÓ-LIDERATGE CONS 21 30h. Subvencionat 100% pel Consorci 04/05/2022 08/06/2022
CONS 2021 Teleformació - FARMA CONS 21 30h. Subvencionat 100% pel Consorci 05/05/2022 26/05/2022
TELEFORMACIÓ TELEFORMACIÓ MIXTOS 21 30h. Subvencionat 100% pel Consorci 11/05/2022 15/06/2022
QUIE0108_2M FOAP 21 QUIMICA (*) Control en planta química 130h. Subvencionat 100% pel SOC 12/05/2022 15/06/2022
ADGD0108_3 MIXTOS 21 Administració CP Ofimàtica 190h. Subvencionat 100% pel Consorci 20/05/2022 15/07/2022
QUIA0108_3T FOAP 21 QUIMICA (*) Assajos fisicoquímics 130h. Subvencionat 100% pel SOC 23/05/2022 22/06/2022
QUIL0108_3M FOAP 21 QUIMICA (*) Mètodes instrumentals d'anàlisi químic 220h. Subvencionat 100% pel SOC 24/05/2022 18/07/2022
CONS 2021 Teleformació - QUÍMICA CONS 21 16h. Subvencionat 100% pel Consorci 24/05/2022 08/06/2022
ACTIC/C6 MIXTOS 2021 INFORMÀTICA 30h. Subvencionat 100% pel Consorci 31/05/2022 05/07/2022
CONS 2021 Teleformació - FARMA CONS 21 30h. Subvencionat 100% pel Consorci 31/05/2022 20/06/2022
ACTIC/C8-POWER MIXTOS 2021 INFORMÀTICA 30h. Subvencionat 100% pel Consorci 01/06/2022 06/07/2022
CONS 2021 ECONOMIA SOCIAL CONS21 12h. Subvencionat 100% pel Consorci 08/06/2022 22/06/2022
CONS 2021 Teleformació - QUÍMICA CONS 21 30h. Subvencionat 100% pel Consorci 14/06/2022 17/07/2022
QUIE0108_2M FOAP 21 QUIMICA (*) Seguretat i medi ambient en planta química 80h. Subvencionat 100% pel SOC 17/06/2022 07/07/2022
CONS 2021 Teleformació - FARMA CONS 21 30h. Subvencionat 100% pel Consorci 28/06/2022 18/07/2022
QUIA0108_3T FOAP 21 QUIMICA (*) Mòdul de pràctiques professionals no laborals d’assajos físics i fisicoquímics 80h. Subvencionat 100% pel SOC 01/07/2022 20/07/2022
ACTIC/C6 MIXTOS 2021 INFORMÀTICA 30h. Subvencionat 100% pel Consorci 07/07/2022 13/09/2022
ACTIC/C8-POWER MIXTOS 2021 INFORMÀTICA 30h. Subvencionat 100% pel Consorci 11/07/2022 14/09/2022
QUIE0108_2M FOAP 21 QUIMICA (*) Pràctiques professionals no laborals (CP OPERACIONS BÀSIQUES EN PLANTA QUÍMICA) ( Dates orientatives per noves incorporacions) 80h. Subvencionat 100% pel SOC 12/07/2022 29/07/2022
ADGD0108_3 MIXTOS 21 Administració CP Mòdul de pràctiques professionals no laborals de gestió comptable i auditoria 80h. Subvencionat 100% pel Consorci 18/07/2022 28/09/2022
QUIL0108_3M FOAP 21 QUIMICA (*) Pràctiques professionals no laborals (CP ANÀLISI QUÍMICA) 120h. Subvencionat 100% pel SOC 05/09/2022 30/09/2022
CONS 2021 Teleformació - FARMA CONS 21 30h. Subvencionat 100% pel Consorci 20/09/2022 12/10/2022
CONS 2021 Teleformació - QUÍMICA CONS 21 30h. Subvencionat 100% pel Consorci 21/09/2022 24/10/2022
CONS 2021 Teleformació - FARMA CONS 21 20h. Subvencionat 100% pel Consorci 18/10/2022 03/11/2022
CONS 2021 Teleformació - QUÍMICA CONS 21 20h. Subvencionat 100% pel Consorci 07/11/2022 28/11/2022