Resolució de conflictes

Habilitats interpersonals Cursos de formació subvencionada
30 h.
Teleformació
Tipus d'ensenyament
Formació professional per a l'Ocupació (FPO)
Àrea profesional
Gestión de la información y comunicación
Objectiu general

Ser capaç de desenvolupar habilitats i destreses que permetin resoldre situacions conflictives amb la màxima eficàcia possible.

Objectiu específic
  • Comprendre la naturalesa dels conflicte.
  • Analitzar els tipus de conflictes que es poden donar a les organitzacios.
  • Optimitzar el factor comunicació davant les situacions conflictives.
  • Utilitzar les estratègies adequades per a la gestió de conflictes.
  • Potenciar la utilització de la mediació i la negociació per arribar a acords favorable.
  • Preparar adequadament una mediació/negociació, maximitzant el control de les variables que intervenen en cada procés.
  • Definir els objectius mínims i màxims per a la mediació/negociació de conflictes i aplicar l'estratègia més adient.
  • Seguir un procés sistemàtic de mediació/negociació per a controlar la situació i arribar a un acord favorable.
Continguts

1. El procés de comunicació
1.1. La comunicació interpersonal
1.2. Tipus de comunicacions
1.3. La comunicació eficaç
1.4. Resolució de conflictes en la nostra vida. Comunicació i resolució.

2. Resolució assertiva dels conflictes
2.1. Conflictes que ens envolten i la seva gestió
2.2. Habilitats per a una comunicació eficaç
2.3. Escolta activa, rapport, feed-back, el missatge
2.4. L’assertivitat: què és, com parlar amb assertivitat i desenvolupar-la
2.5. Gestió de les emocions. Conèixer les nostres emocions i aprendre a gestionar-les.

3. Empatia: habilitat per resoldre conflictes
3.1. Empatia i estils de comportament. Establiment d'acords mútuament favorables i negociació eficaç
3.2. Empatia: què és, com aplicar-la i com desenvolupar-la
3.3. Estils de comportament: entendre i aprendre com es comporta la persona per millorar l'empatia
3.4. Gestionar i aconseguir acords favorables per a les dues parts
3.5. Negociar eficaçment (guanyar-guanyar)
3.6. Els diferents tipus de conflictes.

4. Metodologia per resoldre conflictes
4.1. Metodologia efectiva per a resoldre conflictes
4.2. La mediació i la negociació
4.3. Com arribar a acords favorables

5. Els estils de negociació
4.1. Models de negociació: Negociació per posició, Negociació per principis i Negociació per situació
4.2. Fases de la negociació

 

Sol·licita informació
Comparteix a: