ESCOLA SANT GERVASI  COOPERATIVA AQP
 

SANITARI

                                                                     

  

 

                  

  

  Oferta formativa SUBVENCIONADA,  per

TREBALLADORS en ACTIU del sector

SANITARI , Aturats i AUTÒNOMS   

                                                                             ***************************************************************

                           Adreçat a treballadors amb els següents convenis:

                  47 Oficines de Farmàcia

                      62 Serveis d'atenció a les persones dependents i desenvolupament de la promoció de l'autonomia personal

                     116 Acció i intervenció social

                     126 Sanitat Privada

                     719 Recerca biomèdica

                     807 Clíniques veterinàries

                     933 Neuropatia

                                                                        *****************************************************                               
MODALITAT MIXTA / TELEFORMACIÓ - PRESENCIAL
Sector Educatiu - SANITARI

                                                      (TREBALLADORS EN ACTIU del sector SANITARI , Aturats i AUTÒNOMS)

 

És important que les persones que estiguin interessades en participar en aquestes accions formatives disposin dels recursos tecnològics necessaris per accedir a la plataforma que el centre posarà en marxa, de manera que el participant pugui interactuar amb els tutors i formador, així com accedir a continguts interactius, vídeos, videoconferències, avaluacions i fòrums. 

    

                                                                                          *************