ESCOLA SANT GERVASI  COOPERATIVA AQP
 

SERVEI D'ORIENTACIÓ

                          

 
 
SERVEI D'ORIENTACIÓ 
 
Inici 30 de Setembre 2021 

 

IMPORTANT 

 

SERVEI D’ORIENTACIÓ  PER L’OCUPACIÓ DE PERSONES PREFERENTMENT TREBALLADORES AFECTADES PER UN EXPEDIENT DE REGULACIÓ TEMPORAL D’OCUPACIÓ COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA CRISI DERIVADA DE LA COVID-19, TREBALLADORS OCUPADES , AIXI COM PERSONES EN SITUACIÓ D'ATUR DINS DELS LÍMITS DEFINITS A LES BASES REGULARES QUE PROMOU EL CONSORCI PER A LA FORMACIÓ CONTINUA.

*****

Regulada per ORDRE TSF/86/2021 de 27 d´abril de 2021, per la qual s'aproven les bases reguladores dels programes mixtos d'orientació i formació professional per a l'ocupació per a persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

 RESOLUCIÓ de 5 maig de 2021

*****

 

 

 

 

SERVEI D'ORIENTACIÓ

 

SERVEI D’ORIENTACIÓ  PER L’OCUPACIÓ DE PERSONES PREFERENTMENT TREBALLADORES AFECTADES PER UN EXPEDIENT DE REGULACIÓ TEMPORAL D’OCUPACIÓ COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA CRISI DERIVADA DE LA COVID-19, TREBALLADORS OCUPADES , AUTÒNOMS  AIXI COM PERSONES EN SITUACIÓ D'ATUR DINS DELS LÍMITS DEFINITS A LES BASES REGULARES QUE PROMOU EL CONSORCI PER A LA FORMACIÓ CONTINUA.

        

 

 

      

 

 

Veure informació

Oferta formativa

Codi Descripció Finançament Data d'inici Data finalització
MIXTOS SERVEI D'ORIENTACIÓ 30/09/2021 30/09/2022