ESCOLA SANT GERVASI  COOPERATIVA AQP
 

Teleformació - FARMA CONS 21

                          

 
 
Cursos de FARMA en TELEFORMACIÓ 

 

Subvencionada pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

Oferta formativa regulada per l'Ordre TSF/30/2020, d'11 de març, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament de programes de formació professional per a l’ocupació per a persones treballadores ocupades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya  (DOGC núm. 8086  publicat el 16 de Març  2020). i la Resolució de 30 de juliol de 2021.

 

*****

 

 

NOTÍCIA IMPORTANT 

 

  La planificació prevista inicialment podria ser modificada , ajustada per iniciar l'activitat formativa.   

No obstant els interessats es podran continuant inscrivint a les accions formatives que els interessi i seran degudament informats de la nova planificació.

 

Poden participar en les accions formatives les persones ocupades, així com persones en situació d'atur dins del límits definits a les bases reguladores.

MODALITAT TELEFORMACIÓ: 

 

És important que les persones que estiguin interessades en participar en aquestes accions formatives disposin dels recursos tecnològics necessaris per accedir a la plataforma que el centre posarà en marxa, de manera que el participant pugui interactuar amb els tutors i formador, així com accedir a continguts interactius, vídeos, videoconferències, avaluacions i fòrums. 


 

FARMA EN TELEFORMACIÓ

 

Accions formatives que configuren l'itinerari:

 

  • Operacions i equips bàsics a al indústria farmacèutica (50 Hores) Presencial
  • Classificació i mètodes d'elaboració de formes farmacèutiques (30 Hores)
  • Neteja, desinfecció i esterilització en la indústia farmacèutica (30 Hores)
  • Assajos de qualitat de formes farmacèutiques seguns Farmacopea (30 Hores)
  • Transport i emmagatzematge de materials a la indústria farmacèutica (30 Hores)
  • Introducció a les GMP'S (20 Hores) .
 

Aquestes accions formatives estan planificades de manera que es puguin realitzar com a Itinerari o bé de manera individual. A l'hora de realitzar l'inscripció podreu triar realitzar-les totes o bé alguna d'elles.

  

      

CONS 2021 FARMA EN TELEFORMACIÓ Subvencionat 100% pel Consorci 17/03/2022 03/11/2022
Veure