ESCOLA SANT GERVASI  COOPERATIVA AQP
 

TELEFORMACIÓ MIXTOS 21

                      

 
                             
                                                                                                                                               
 

Cursos en TELEFORMACIÓ

 

Subvencionada pel 
Consorci per la Formació Contínua de Catalunya

 

Regulada per ORDRE TSF/86/2021 de 27 d´abril de 2021, per la qual s'aproven les bases reguladores dels programes mixtos d'orientació i formació professional per a l'ocupació per a persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

 RESOLUCIÓ de 5 maig de 2021

******* 

Poden participar en les accions formatives  persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal com a conseqüència de la crisis derivada de la COVID-19,les persones ocupades, així com persones en situació d'atur dins del límits definits a les bases reguladores.

 

                                                                                   MODALITAT TELEFORMACIÓ: 

 

És important que les persones que estiguin interessades en participar en aquestes accions formatives disposin dels recursos tecnològics necessaris per accedir a la plataforma que el centre posarà en marxa, de manera que el participant pugui interactuar amb els tutors i formador, així com accedir a continguts interactius, vídeos, videoconferències, avaluacions i fòrums. 

                           

 

 

 

EMPRENEDORIA, TELETREBALL I CYBERSEGURETAT ( MIXTOS 2021)

 

  

TARDES // INSCRIPCIÓ OBERT

 

 

            Aquest itinerari inclou les següents accions formatives: 

 

  • Emprenedoria (30 h)

  • Competències per un teletreball efectiu (25 h).

  • Gestió de la Cyberseguretat en l'entorn del teletreball (20 h)

      Aquestes accions formatives estan planificades de manera que es puguin realitzar com a Itinerari o bé de manera individual. A l'hora de realitzar l'inscripció podreu triar realitzar-les totes o bé alguna d'elles.

 

 

              

 

 Emprenedoria

Hores: 
 
30h 
 
Objectius:
 
•Definir de forma més acurada les competències/actituds i habilitats que necessita un emprenedor en ple segle XXI; amb la pràctica del TEST DE L´EMPRENEDOR.
 
•Aprofundir en els temes de MARKETING/FINANCES I FISCALITAT D´UN NEGOCI.
 
 
Continguts:
 
1. Comprensió de l’entorn de l’emprenedoria
1.1. Actitud i habilitats necessàries per emprendre al segle XXI
1.2.Test pràctic de capacitats per l´emprenedoria
 
2. Projecte d’emprenedoria
2.1. Definició de la missió i la visió del projecte d´emprenedoria
 
 
Competències per a un teletreball efectiu
 
Hores:
25 h  
 
Objectius:
 
•Conèixer les principals diferències entre el teletreball i el treball presencial. 
•Aprofundir en la comunicació digital quan és necessària i com ha se ser perquè sigui efectiva.
•Aprendre les claus per a una autogestió adequada.  
 
Continguts:
 
1. Principals diferències entre el teletreball i el treball presencial (2 hores)
  1.1. Definició del teletreball. 
  1.2. Principals diferències entre teletreball i treball presencial. 
  1.3. Principals competències per desenvolupar un teletreball efectiu.
 
Gestió de la Cyberseguretat en l’entorn del Teletreball
 
Hores:
20h  
 
Objectius:
 
Coneix les diferències existents entre cyberespai, cyberseguretat i seguretat de la informació.
Aprèn a identificar els diferents actors d'amenaça presents en el cyberespai i la seva situació actual.
Ser conscient dels quatre cyberatac
 
Continguts:
 
1. Cyberespai, cyberseguretat i seguretat de la informació.
2. Situació actual del ciberespai i factors d’amenaça.
3. Els 4 cyberatacs més habituals contra PIMES
4. Defensa d'una Pime en el cyberespai
5. Entenent i gestionant el risc
6. Salvaguardant la sev"
 
 
 
 
Veure informació

Oferta formativa

Codi Descripció Finançament Data d'inici Data finalització
TELEFORMACIÓ EMPRENEDORIA, TELETREBALL CYBERSEGURETAT ( MIXTOS 2021) Subvencionat 100% pel Consorci 31/01/2022 26/05/2022