ESCOLA SANT GERVASI  COOPERATIVA AQP
 

TIC 4.0 CONS-19

                         

       
                       

TELEFORMACIÓ en TICS 4.0

 

MODALITAT TELEFORMACIÓ: 

 

És important que les persones que estiguin interessades en participar en aquestes accions formatives disposin dels recursos tecnològics necessaris per accedir a la plataforma  de teleformació, de manera que el participant pugui interactuar amb el tutor i formador, així com accedir a continguts interactius, vídeos, videoconferències, avaluacions i fòrums. 

 

*************

TELE-FORMACIÓ/ AULA VIRTUAL ITINERARI DE TICS 4.0

 

Orientacions.

 

Aquest itinerari està compost per les següents accions formatives:

 

  • Introducció a la Ciberseguretat (25 hores).
  • Disseny tridimensional orgànic per impressió 3D (30 hores).
  • Disseny tridimensional paramètric per impressió 3D(30 hores).

Aquestes accions formatives estan planificades de manera que es puguin realitzar com a Itinerari o bé de manera individual. A l'hora de realitzar l'inscripció podreu triar realitzar-les totes o bé alguna d'elles.

 

   

 

 

Veure informació

Oferta formativa

Codi Descripció Finançament Data d'inici Data finalització