Formació ocupacional

Els cursos de formació ocupacional són programes formatius teòrico - pràctics que tenen per finalitat millorar la qualificació professional i/o la capacitat d'inserció laboral mitjançant l'assoliment i el perfeccionament de les competències professionals de les persones treballadores. S'adrecen a persones treballadores en situació d'atur.

Oberta
QUIA0108_3 Assajos Físics i Fisicoquímics - TARDA - (C0026)
Del 01/06/2022 al 28/10/2022
de dilluns a divendres de 15:00 a 21:00
Subvencionat preferentment per a persones DESOCUPADES
AQP Mollet del Vallès
Carrer Sabadell, 41 - 08100 MOLLET DEL VALLÈS
Preinscripció
Oberta
QUIL0108_3 ANÀLISI QUÍMICA - (C0022)
Del 10/02/2022 al 18/07/2022
de dilluns a divendres de 8:00 a 14:00
Subvencionat preferentment per a persones DESOCUPADES
AQP Mollet del Vallès
Carrer Sabadell, 41 - 08100 MOLLET DEL VALLÈS
Preinscripció
Oberta
QUIA0208_3 Assajos Microbiològics i Biotecnològics - (C0024)
Del 08/03/2022 al 12/07/2022
de dilluns a divendres de 8:00 a 14:00
Subvencionat preferentment per a persones DESOCUPADES
AQP Mollet del Vallès
Carrer Sabadell, 41 - 08100 MOLLET DEL VALLÈS
Preinscripció
Oberta
QUIA0108_3 Assajos Físics i Fisicoquímics - MATÍ - (C0025)
Del 20/04/2022 al 28/07/2022
de dilluns a divendres de 8:00 a 14:00
Subvencionat preferentment per a persones DESOCUPADES
AQP Mollet del Vallès
Carrer Sabadell, 41 - 08100 MOLLET DEL VALLÈS
Preinscripció
Oberta
QUIE0108_2 OPERACIONS BÀSIQUES EN PLANTA QUÍMICA - (C0023)
Del 01/02/2022 al 07/07/2022
de dilluns a divendres de 8:00 a 14:00
Subvencionat preferentment per a persones DESOCUPADES
AQP Mollet del Vallès
Carrer Sabadell, 41 - 08100 MOLLET DEL VALLÈS
Preinscripció