ESCOLA SANT GERVASI COOPERATIVA AQP
 

Requisits Participants Consorci

                       

 

   

 

Requisits dels participants:

 

 • Preferentment persones treballadores en actiu i en menor grau persones desocupades.

 

Documentació a aportar per les accions formatives Subvencionades pel CONSORCI de Catalunya:

 

 • Documentació obligatòria per a tots els inscrits:

 

 • Fitxa d'inscripció del participant amb totes les dades. Clikeu sobre el destacat Annex I, al principi d'aquesta pàgina:
 • Fotocòpia del DNI.

 

 • Documentació complementària de les persones OCUPADES:

 

 • La darrera nòmina:
  • De la nòmina us preguem que deixeu totes les dades personals i de l'empresa i esborreu les dades econòmiques menys el concepte "Formació Professional i Atur", que haureu de deixar el % aplicat i el seu valor en €.

 

 • Documentació complementària de les persones DESOCUPADES.

 

 • El DARDO: Full que acredita estar donat d'alta com a demandant d'ocupació a l'Oficina de Treball de la Generalitat de Catalunya.

 

 • Documentació complementària per a persones inscrites en Mòduls Formatius (MF) de Certificats de Professionalitat:

 

Totes les persones que s'inscriguin en un Mòdul Formatiu (MF) independentment de la seva situació laboral hauran d'aportar obligatòriament, a més:

  

 • CV Actualitzat.
 • Els Certificats d'Estudis Oficials requerits per a poder-se inscriure. Clikeu a sobre per a obtenir més informació sobre els requeriments d'Accés al Certificats de Professionalitat.